Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Тішечкіна Катерина Вікторівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

МНАУ. Тішечкіна Катерина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент.Тішечкіна Катерина Вікторівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія
У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет. У 2002 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства ім.О. О. Потебні НАН України (м. Київ). З 2005 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ. В цьому ж році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. З 2009 р. працює доцентом кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету. Пройшла інтенсивний курс підвищення кваліфікації в рамках І Міжнародного семінару "Шлях перекладача" (28-30 жовтня 2011 р., Миколаїв, Чорноморський державний університет ім. П. Могили)

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Кандидат філологічних наук (зі спеціальності 10.02.01.) з 2005 року. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (диплом доктора філософії). З 2009 р. працює доцентом кафедри іноземних мов Миколаївського державного аграрного університету.

Здійснює наукові дослідження у галузі перекладознавства, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Друкується у наукових виданнях з міжнародними індексами цитування. Має 50 публікацій, із них 41 наукового і 9 методичного характеру, є автором робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Наукова діяльність
Здійснює наукові дослідження з тем: "З історії акцентуації дієприслівників", "Проблеми художнього перекладу".

Брала участь у:
1. Міжнародній науковій конференції "Мова і культура" імені Сергія Бураго. (Доповідь: "Сільськогосподарська термінологія в україномовних та англомовних словниках", вересень 2011, Київ).
2. Міжвузівській науково-практичній конференції "Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання" ("Мозковий штурм" – інноваційний метод навчання на заняттях з іноземної мови", 15-16 березня 2012, МДАУ).
3. Причорноморській конференції професорсько-викладацького складу. ("Лексичні особливості британської та американської англійської мови", 17-20 квітня 2012, МДАУ).
4. Всеукраїнській конференції Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського ("Заповіт" Т.Г. Шевченка та проблеми художнього перекладу, березень 2012, Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського).
5. Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення".(Назви тварин в україномовних та англомовних словниках", вересень 2012, Острог).

Викладає дисципліни:
Англійська мова (практичні заняття).
Англійська мова за професійним спрямуванням (практичні заняття).
Наукові комунікації (лекційні та практичні заняття).
Викладає підготовчі курси з англійської мови для вступу до магістратури для студентів-бакалаврів

Основні наукові публікації
1. Famous poets of Ukraine and Great Britain / К. В. Тішечкіна // Анлійська мова та література. — 2010. — № 33. — С. 23—28.

2. З історії акцентуації дієприслівників на -ши/-вши / К. В. Тішечкіна // Українська мова. — 2010. — № 2. — С. 25—32.

3. Історія акцентуалізації дієприслівників на -ши і -вши, утворених від дієслів на -ати, -е/-є / К. В. Тішечкіна // Мова і культура. — 2010. — Вип. 10. — Т. VIIІ (108). — С. 76—80.

4. Про деякі проблеми художнього перекладу / К. В. Тішечкіна // Мова і культура. — 2010. — Вип. 13. — Т. І (137). — С. 363—367.

5. З історії акцентуації дієприслівників української мови / К. В. Тішечкіна // Система і структура східнослов'янських мов. — 2010. — Вип. 2. — С. 25—29.

6. Деякі особливості та проблеми художнього перекладу / К. В. Тішечкіна // Система і структура східнослов'янських мов. — Вип. 4. — Київ, 2012. — С. 319—324.

7. Навчальний посібник з дисципліни "Англійська мова" з грифом МОН України / С. Г. Заскалєта, О. В. Артюхова, Т. А. Ганніченко, К. В. Тішечкіна, Т. О. Кущова. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 365 с.

Список наукових статей й тез доповідей конференцій:
1. Тішечкіна К.В. The Portfolio Method In Higher Education / К.В. Тішечкіна // Збірник матеріалів Причорноморської конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С.14 – 17.
2. Тішечкіна К.В. Innovative Technology With Student-Centered Learning / К.В. Тішечкіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine» 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 41 – 45.
3. Тішечкіна К.В. Information Computer Technologies In Learning Foreign Languages / К.В. Тішечкіна // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філолоічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір» 11 – 15 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 285 – 288.
4. Тішечкіна К.В. Agricultural terminology: etymology and features of translation / К.В. Тішечкіна // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION : міжнародний науковий журнал. – Будапешт. – 2016 р. – С. 68 – 72. (включено до міжнародних каталогів наукових видань у науко метричних базах: INDEX COPERNICUS, GLOBAL IMPACT FACTOR, INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR, ISI (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING) IMPACT FACTOR, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING, ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY, UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK, SCRIBD, ACADEMIA.EDU, GOOGLE SCHOLAR).
5. Тішечкіна К. В. Психолого-педагогічні аспекти диференційованого навчання на заняттях іноземної мови / К. В. Тішечкіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.38 : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект. – Т. 1.– 2012. –– С. 70 – 74. – (Серія «Педагогічні науки»).
6. Тішечкіна К.В. Деякі особливості та проблеми художнього перекладу / К. В. Тішечкіна // Система і структура східнослов’янських мов : науковий журнал. – 2012. – Випуск 4. – С.319 – 324.
7. Тішечкіна К.В. Навчання лексиці англійської мови в немовному вузі / К. В. Тішечкіна // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Педагогіка» – 2012. – Вип. 187. – Т. 199. – С. 16 – 20.
8. Тішечкіна К.В. Назви тварин в україномовних та англомовних словниках / К. В. Тішечкіна // Наукові записки. Серія філологічна : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 31. – С. 108 – 111.
9. Тішечкіна К.В. Термін та особливості його перекладу / К. В. Тішечкіна // Мова і культура : науковий журнал. – 2012. – Вип.15. – Т.VII (161). – С. 475 – 480.
10. Тішечкіна К.В. Використання методу портфоліо на заняттях іноземної мови / К. В. Тішечкіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Випуск 1.40 (92) : Педагогічна освіта : історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм. – 2013. –– С. 121 – 125. – (Серія «Педагогічні науки»).
11. Тішечкіна К. В. Особливості перекладу спільнокореневих сільськогосподарських термінів / К. В. Тішечкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 10: збірник наукових праць. – 2013. – С.244 – 250.
12. Тішечкіна К.В. Сільськогосподарська термінологія в україномовних та англомовних словниках (2) / К. В. Тішечкіна // Мова і культура : науковий журнал. – 2013. – Вип.16. – Т.IIІ (165). – С. 195 – 199.
13. Тішечкіна К.В. Сільськогосподарська термінологія в україномовних та англомовних словниках (3) / К. В. Тішечкіна // Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – 2013. – №. 4– С.77 – 83.
14. Тішечкіна К.В. Особливості перекладу спільнокореневих сільськогосподарських термінів (2) / К. В. Тішечкіна // Українська мова : науковий журнал. – 2013. – № 4. – С. 135 – 143.
15. Тішечкіна К.В. Особливості перекладу сільськогосподарських термінів / К. В. Тішечкіна // Наукові записки. Серія філологічна : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 39. – С. 110 – 113.
16. Тішечкіна К.В. Особливості перекладу багатозначних термінів / К. В. Тішечкіна // Наукові записки. Серія філологічна : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 44. – С. 314 – 317.
17. Тішечкіна К.В. Сільськогосподарські терміни в україномовних та англомовних словниках / К. В. Тішечкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №9. Сучасні тенденції розвитку мов . – Випуск 11: збірник наукових праць. – 2014. – С.232 – 237.
18. Тішечкіна К.В. Назви рослин в україномовних та англомовних словниках / К.В. Тішечкіна // Zbior raportow naukowych “Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki”. – Бєлсток : 2014. – Частина 5. – С. 114 – 118. (включено до міжнародних каталогів наукових видань у наукометричній базі РИНЦ)
19. Тішечкіна К.В. З історії перекладу / К.В. Тішечкіна // Збірник матеріалів Причорноморської конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 17 –21.
20. Тішечкіна К.В. Тестування як методика контролю якості підготовки фахівців / К.В. Тішечкіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С.

Методична література:
1.Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / К. В. Тішечкіна // Миколаїв : МНАУ, 2016. – 50 с.
2. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / К. В. Тішечкіна // Миколаїв: МНАУ, 2014. – 44 с.
3. Англійська мова. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030 601 «Менеджмент» / К. В. Тішечкіна // Миколаїв: МНАУ, 2014. – 47 с.
4. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.030 60104 «Менеджмент ЗЕД» / К. В. Тішечкіна // Миколаїв : МНАУ, 2015. – 70 с.
Підготовка студентів до науково-практичних конференцій:
1. Проскурня А.І. (Е 2/2) Manager`s Style // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2015. – С. 74 – 76.
2. Семенчук Ю.М. (Е 2/1) Education Abroad // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2015. – С. 76 – 78.
3. Гавриленко О.М. (ЗЕД 3/1) Labour Market And Trade Unions // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 25 – 29.
4. Каючкіна К.А. (ЗЕД 3/1) Problems Of Foreign Economic Activity In Ukraine Crisis // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 55 – 59.
5. Полівода К.І. (ЗЕД 5/2) Sun Inbev Multinational Beverage And Brewing Company In Ukraine // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 83 – 85.
6. Проскурня А.І. (Е 2/2) Why Do We Need Management? // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 94 – 96.
7. Лебедєва А. (ЗЕД 3/1) The Tax System of Ukraine (Система оподаткування України) // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016. – С. 11 – 13.
8. Рєзніченко К. (Ф 1/1) Investment Risks (Ризик інвестицій) // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016. – С. 30 – 32.
9. Скрипник Д. (ЗЕД 2/1) The Demographic Crisis of Ukraine (Демографічна криза в Україні) // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016. – С. 34 – 36.
10. Шляхова Т. (ЗЕД 1/2) Economic crisis // Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016. – С. 51 – 53.
11. Буднік В.О. (ЗЕД 3/1) The state of trade and economic relations and investment activities between Ukraine and China // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine» 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 22 – 26.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька)» ? практичні заняття; «Друга іноземна мова (німецька)» - лабораторні заняття.Викладає курси з англійської мови для студентів, які збираються проходити практику за кордоном.
Методичні рекомендації (за 2015-2016 рр.)
1. Німецька мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент». ? Миколаїв : МНАУ, 2015. – 55 с.
2. Німецька мова: методичні рекомендації для аудиторних занять та самостійної роботи студентів I та ІI курсів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090102 «ТВППТ». – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 64 с.
3. Німецька мова: методичні рекомендації з практичної граматики для аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної та заочної форм навчання за всіма напрямами. ? Миколаїв : МНАУ, 2016. – 76 с.

РОБОТА НАУКОВОГО ГУРТКА «ЛІНГВАКЛУБ» ТА ЙОГО ПІДСЕКЦІЙ:
На кафедрі іноземних мов проводяться заняття у науковому гуртку «ЛІНГВАКЛУБ», який має три секції:
1) секція «Лінгвокраїнознавство» («Linguacountrystudy») (керівники секції Ганніченко Т.А. та Саламатіна О.О.),
2) секція «Німецькомовний клуб» (керівники секції Марковська А.В. та Пономаренко Н.Г.),
3) секція латинської мови «HERBION» (керівники Артюхова О.В. та Тішечкіна Т.В.).

Під час роботи наукового гуртка секції «Лінгвокраїнознавство» викладачами кафедри проводяться засідання з таких тем:
1) Китайська астрологія. Історія китайської астрології. (Саламатіна О.О.)
2) Традиційні блюда Великобританії (Марковська А.В.)
3) Сільське господарство Великобританії (Артюхова О.В.)
4) Свята Великобританії (Тішечкіна К.В.)
5) Подорож столицею Великобританії. Визначні місця (Марковська А.В.)
6) Пам’ятники архітектури Лондона (Саламатіна О.О.)
7) Державна символіка Великобританії (Ігнатенко Ж.В.)
8) Національна символіка Великобританії (Міщенко Ю.В.)
9) Система освіти Великобританії (Ганніченко Т.А.)
10) Видатні історичні події Великобританії (Артюхова О.В.)

Під час роботи наукового гуртка секції «Німецькомовний клуб» викладачами кафедри проводяться засідання з таких тем:
1) Берлін (видатні місця – відеозаняття) (Пономаренко Н.Г.)
2) Екологічні об’єднання для контролю якості екологічного фермерського господарства в Німеччині (Саламатіна О.О.)
3) «Сільськогосподарська техніка» (Марковська А.В.)
4) Мюнхен (Саламатіна О.О.)
5) День в Німеччині (Марковська А.В)
6) Відеопанорама 50 німецьких міст (Саламатіна О.О.)
7) Швейцарія та Австрія (Марковська А.В.)
8) Віртуальні музеї Німеччини (Саламатіна О.О.)

Під час роботи наукового гуртка секції «HERBION» викладачами кафедри проводяться засідання з таких тем:
1) Походження латинської мови (Марковська А.В.)
2) Биномінальна номенклатура (Саламатіна О.О.)
3) Таксономічні категорії та їх утворення (Артюхова О.В.)
4) Латинська мова та мови сучасної Європи. Роль латинської мови у агрономії (Ігнатенко Ж.В.)
5) Науково-практична конференція з латинської мови секції „ Herbion”(Ігнатенко Ж.В.)
6) Латинські назви гібридів культурних рослин. Латинська хімічна термінологія (Марковська А.В.)
7) Триномінальні та складені назви рослин (Артюхова О.В.)

Під час занять секцій клубу студенти приймають активну участь в обговоренні тем, пишуть реферати та виступають з доповідями, спілкуються іноземною мовою, здійснюється перегляд фільмів іноземною мовою.

Контактна інформація:
E-mail: tishechkinakv@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ