Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Тішечкіна Катерина Вікторівна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Тішечкіна Катерина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент.Тішечкіна Катерина Вікторівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет. У 2002 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ). З 2005 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ. В цьому ж році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (диплом доктора філософії). З 2009 р. працює доцентом кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету.

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Здійснює наукові дослідження у галузі перекладознавства, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем перекладу вузькоспеціалізованої термінології, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, вебінарах та методичних семінарах. Друкується у наукових виданнях з міжнародними індексами цитування. Має 57 публікацій, із них 47 наукового і 10 методичного характеру, є автором робочих програм з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)», «Латинська мова», співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних, регіональних конференціях та проходження міжнародних онлайн-курсів на базі вищих навчальних закладів Великої Британії.

Основні публікації

Тішечкіна К. В. Intensive Study of English Language in Higher Education [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017 – № 4.1 (44.1) – С. 53-56. – Режим доступу : Завантажити.

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. К. В. Тішечкіна. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 36 с. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Problems of Translation [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна, Т. А. Ганніченко // Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2017 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 165-171. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Сільськогосподарська термінологія: етимологія та особливості перекладу [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION : міжнародний науковий журнал. – Будапешт, 2016. – С. 68 – 72. – Режим доступу : Завантажити.

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. та навч. матеріал для самост. роботи здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" денної форми навч. / уклад. К. В. Тішечкіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – Режим доступу : Завантажити.

Ганніченко Т.А. Використання інтерактивних методів навчання у практиці викладання іноземних мов [Електронний ресурс] / Т. А. Ганніченко, К. В. Тішечкіна // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 квітня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 21 – 24. – Режим доступу : Завантажити.

Ганніченко Т.А. Особливості вивчення англійської лексики в немовному вузі [Електронний ресурс] / Т. А. Ганніченко, К. В. Тішечкіна // Матеріали Причорноморської науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квітня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 24 – 29. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Використання методу портфоліо на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 1.40 (92) : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм. – С. 121–125. – (Педагогічні науки). – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Сільськогосподарська термінологія в україномовних та англомовних словниках [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – 2013. – №. 4. – С. 77 – 83. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Особливості перекладу сільськогосподарських термінів [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Наукові записки : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 39. – С. 110 – 113. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Деякі особливості та проблеми художнього перекладу [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Система і структура східнослов’янських мов : науковий журнал. – 2012. – Вип. 4. – С. 319 – 324. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Психолого-педагогічні аспекти диференційованого навчання на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012 – Вип. 1.38, Т. 1. – С. 70 – 74. – (Педагогічні науки). – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. З історії акцентуації дієприслівників української мови [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Система і структура східнослов’янських мов : науковий журнал. – 2010. – Вип/ 2. – С. 25 – 29. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Про деякі проблеми художнього перекладу [Електронний ресурс] / К.В. Тішечкіна // Мова і культура : науковий журнал. – 2010. – Вип.13. – Т.І (137). – С. 363 – 367. – Режим доступу : Завантажити.

Тішечкіна К. В. Історія акцентуації дієприслівників на -ши / -вши, утворених від дієслів на -ати, -е / -є [Електронний ресурс] / К. В. Тішечкіна // Мова і культура : науковий журнал. – 2008. – Вип. 10, Т. VІІІ (108). – С. 76 – 80. – Режим доступу : Завантажити.

Профілі викладача у наукометричних базах:

Google Akademy : Google Scholar

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1814-0813


Контактна інформація:
E-mail: tishechkinakv@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин».
Детальніше

лінія

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин».
Детальніше

лінія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ