Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Заскалєта Світлана Григорівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Заскалєта Світлана Григорівна, доктор економічних наук, доцент.Заскалєта Світлана Григорівна
доктор педагогічних наук, доцент

Біографія
Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут. Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Організація самостійної діяльності студентів сільськогосподарського інституту (за матеріалами вивчення іноземних мов)".

Кафедру іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету очолює з 2002 року.

Заскалєта Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук (зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), доцент. Вчене звання доцента отримала у 2006 році.

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Науково-дослідна робота
Науково-дослідна діяльність проводиться з тем «Тенденцій професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу» та «Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів аграрного університету при вивченні іноземної мови» що відображено у вихідних документах у вигляді наукових статей у фахових виданнях. Бере участь в діяльності Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine та IATEFL Ukraine. Прослухала Американсько-англійські вебінари (квітень 2016, Certificate of Participation Office of Enlish Lanuage Programs Bereau of Educational & cultural Affairs U.S. Department of State).

Основні наукові публікації у фахових виданнях
Монографія
1.Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : монографія / С.Г. Заскалєта; за ред. С.О. Сисоєвої. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 500 с.

Статті у фахових виданнях
2. Професійна підготовка фахівців аграрної галузі у Республіці Болгарія та у Республіці Чехія. Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.27, Том І (34) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2012 – 564 с. С.134 – 142.
3. Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі: напрями модернізації. Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2012. – Випуск 3 - 4 – 136 с.
4. Використання європейського досвіду професійної підготовки фахівців аграрної галузі країн ЄС в Україні. Педагогічний процес: теорія і практика : Збірник наукових праць. Випуск 5. – Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2012. – 267 с. С.47-56.
5. Спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу. .наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 187.Т. 199. Педагогіка. – 152 с. С.101-105.
6. Тенденції професійної підготовки в країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.38 : Педагогічна освіта як умови сталого розвитку суспільства: технологічний аспект. – Т. 2. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – 120 с. – (Серія «Педагогічні науки»). С.12-15.
7. Модернізація систем професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Е.І. Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип.. 18 (71). – 444 с. С.349 - 358.
8. Шляхи розвитку професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Е.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип.. 19 (72). – 476 с. С.92 – 100.
9. Розвиток системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Східної Європи. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Е.І. Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип.. 20 (73). – 492 с. С.108 – 117.
10. Проблема професійної підготовки фахівців аграрної галузі у педагогічній теорії і практичній діяльності вищих навчальних закладів України. Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 141. Т. 153. Педагогіка. – 100 с. С.44 – 49.
11. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС. // Науково-педагогічні студії / Науково-педагогічний журнал № 2 (8) квітень – червень 2011. 113 с. С.42 – 47.
12. Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Східної Європи. Збірник наукових праць. Педагогічн науки. Випуск 59. – Херсон: ХДУ, 2011. 438 с.
13. Аналіз нормативно-правової бази України щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі у контексті процесу євроінтеграції. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 161. Т. 173. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 148 с.
14. Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі у Німеччині. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Будак, О.М. Пєхота Вип. 1.35. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – 250 с. – (Серія «Педагогічні науки»). С. 66-70.
15. Співробітництво країн ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі та сільського розвитку. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 136. Вип. 123. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 136 с. С.28-33.
16. Організація дистанційного навчання в країнах Європейського Союзу. – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. випуск 55. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 456 с. С. 268 – 273.
17. Відкрите та дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу. // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». Випуск 1. Київ: Видавництво «ЕКМО», 2009. С.49- 60.
18. Дистанційна освіта у підготовці фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу. // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». Випуск 3. Київ: Видавництво «ЕКМО», 2008. С. 33- 43.
19. Особливості розвитку системи професійної підготовки фахівців для аграрної галузі в країнах Європейського Союзу. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 86.- вип. 73. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2008. С. 32-37.
20. Класифікація країн ЄС щодо подібності систем професійної підготовки фахівців аграрної галузі. // Компетенція вчителя в полі культурному просторі / За заг. ред.. Г.Є. Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України. Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв, Обл.. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – 208 с. (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка). С. 54-65.
21. Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС. // Основні Концептуальні підходи і тенденції модернізації педагогічної освіти в Україні / За заг. ред.. Г.Є. Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України. Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв, Обл.. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – 358 с. (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка). С.93-105.
22. Формування соціокультурної компетенції студентів аграрного вузу. Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.24 Вип. 11 Педагогічні науки.- Миколаїв: Вид.- во МДГУ ім. П.Могили, 2002. – 164 с. С.141-144.
23. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови нефілологічних факультетів Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва та культури. = Київ: Науковий світ, 2001. – 300 с. С.76-82.
24. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування соціокультурних умінь у студентів нефілологічних факультетів на заняттях з іноземної мови. / Збірник наукових праць «Проблеми історії та сучасного стану науки Української держави». – Т.1. Історичні дисципліни та українознавство. – Миколаїв – Одеса: «ТОВ ВіД», 2002, 412 с.

Публікації в інших виданнях
25. Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Східної Європи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених», 17-18 квітня 2014 р. , м. Миколаїв: МНАУ, 2014. С.2938 - Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Західної Європи // Матеріали Причерономорської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, М.Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 4-15.
26. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – 136 с. С. 83-85.
27. Спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу та України. // Збірник наукових праць. - Переяслав – Хмельницький, 2013 р. 174 с. С. 96-98.

28. Співробітництво країн Європейського Союзу у контексті професійної підготовки фахівців // Використання іноземних навчально-методичних матеріалів у контексті формування загальноєвропейського простору – науково-методичний семінар, 25 січня 2013 р., м. Миколаїв. - Миколаїв: МНАУ, 2012. С.6 – 8.
29. Іноземні мови як засіб реалізації міжнародного співробітництва у контексті професійної підготовки фахівців аграрної галузі // «Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці майбутніх аграріїв». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 жовтня 2012 р. Біла Церква. С.67 – 69.
30. Проблеми модернізації національної системи професійної підготовки фахівців. // І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства». Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2012. – 226 с. С.38 – 39.
31. Професійна підготовка фахівців аграрної галузі у Республіці Болгарія та у Республіці Чехія // VII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 22 – 24 листопада 2012 р., м. Київ, Україна.
32. Крос-культурна комунікація як міждисциплінарна складова професійної підготовки фахівців. // Збірник науково-педагогічних праць (За матеріалами звітної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця»). Випуск 2. / за аг .ред. А.К. Солодкої, Т.В. Шиян. – Миколаїв: МНУ, 2012. -200 с. С.17-19.
33. Законодавство Європейського Союзу щодо професійної підготовки фахівців. // Професійна підготовка фахівців в країнах європейського Союзу: аналіз, досвід, використання: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 15-16 березня 2012 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МДАУ, 2012. – 100 с.
34. Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози: матеріали міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2011 р.). – Частина І. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 213 с. С.27-29.
35. Міжнародне законодавство щодо професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу // Наукове видання Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред.. Огнев`юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев`юк, Л.Л. Хоружа, С.О.Сисоєва, Г.С. Лозко]. К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2010. – 192 с.
36. Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі у Німеччині // Формування і розвиток духовної особистості в умовах університетської освіти: історія, теорія та практика: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред.. В.Д. Будака. – Миколаїв: МНУ, 2010. – 244 с. – С.44 – 46.
37. Основні тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми сучасної вищої школи у контексті Болонського процесу: матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 21-22 травня 2009 р., м. Миколаїв, Миколаївський державний аграрний університет, 2009. – 143 с. С.9-12.
38. Формування соціокультурної компетенції студентів аграрного ВУЗу Наукове видання «Мова і культура» Випуск 12 Том ІІ (127). Київ:Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. С.137-139. (Воєнна В.Г., Стрюкова І.Я.).
39. Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців аграрної галузі // Обласна конференція 25 червня 2008 р. «Лінгвістичні дослідження спеціального тексту» Одеса: ОНПУ – 2008.95 с. С.27-28. (Воєнна В.Г.).
40. Впровадження нових технологій в організацію навчального процесу в аграрному університеті на занятті з іноземної мови // Тези доповідей науково-практичного семінару МДАУ «Якість підготовки фахівців в умовах інноваційної перебудови української освіти». Миколаїв – 2007.
41. Впровадження нових технологій в організацію навчального процесу в аграрному університеті на заняттях з іноземної мови // Тези доповідей науково-практичного семінару «Якість підготовки фахівців в умовах інноваційної перебудови української освіти». Миколаїв – 2007. 46 с. С. 13-14.
42. Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови в умовах реалізації положення Болонської декларації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференціії 26-28 березня 2006 року «Науковий потенціал України 2006». Київ: ТОВ «ТК Меганом»– 2006. С. 38-39.
43. Впровадження нових технологій в організацію навчального процесу в аграрному університеті на заняттях з іноземних мов // Тези доповідей науково-практичного семінару «Якість підготовки фахівців в умовах інноваційної перебудови української освіти». Миколаїв – 2007.

Публікації в іноземних фахових виданнях
44. Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі Французької Республіки // Zbi?r raport?w naukovych. «Trendy wsp?lczesnej nauki». (29.08.2013 – 31.08.2013 ) – Gdansk: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 108 str. (t.3). 92-97.
45. Співробітництво країн Європейського Союзу у контексті професійної підготовки фахівців // Zbi?r raport?w naukovych. «Teoretyczne I practyczne innowacje naukowe» (29.01.2013 – 31.01.2013) Czesc 3/3 – Krak?w: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. c.184 str. Str.116 – 121.
46. Розвиток професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи // Zbi?r raport?w naukovych. «Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku». (27.02.2013 – 28.02.2013) – Szczecin: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. 72 str. Str. 48 – 54.
47. Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі Республіки Польща // Zbi?r raport?w na?kovych «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. –144 str. Str. 74 – 81.
48.Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі Королівства Данія // Zbi?r raport?w naukovych «Wplyw badan naukovych». (28.04.2013 – 30.04.2013)/ - Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 108 str. Str. 52 – 57.

Наукові видання
49. Сисоєва С.О., Заскалєта С.Г. Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу. - Миколаїв: Видавництво КП «Миколаївська обласна друкарня», 2009. - 275 с.
50. Сисоєва С.О., Заскалєта С.Г. Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу. Видання друге, доповнене та виправлене - Миколаїв: Видавництво КП «Миколаївська обласна друкарня», 2009. - 479 с.

Посібники
51. Англійська мова : навчальний посібник / [С.Г. Заскалєта, О.В. Артюхова, Т.А. Ганніченко, та ін.] – Миколаїв : МДАУ, 2012. -284 с.

Конференції, семінари, тощо
Міжнародні

1. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2014: Стратегії країн Причерноморського регіону в геополітичному просторі». 4-7 червня 2014 р. м. Миколаїв. (Перспективи розвитку професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні).
2. ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» - Переяслав-Хмельницький, 30-31 серпня, 2013 р. (Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні). Переяслав-Хмельницький 2(серпень).
3. Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Trendy wsp?lczesnej nauki» 29.08.2013 – 31.08.2013 roky. Gdansk. (Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі Французької Республіки).
3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 30-31 липня 2013 р. «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». Переяслав – Хмельницький, 2013 р. Спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу та України. (Спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу та України).
4. Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji 29.01.2013 – 31.01.2013 «Teoretyczne I practyczne innowacje naukowe» Kra?w, 2013. (Співробітництво країн Європейського Союзу у контексті професійної підготовки фахівців).
5. Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku». (27.02.2013 – 28.02.2013) – Szczecin, 2013. (Розвиток професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи).
6. Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot, 2013. (Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі Республіки Польща).
7. Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji«Wplyw badan naukovych» (28.04.2013 – 30.04.2013)/ - Bydgoszcz, 2013. (Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі Королівства Данія).
8. VII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 22-24 листопада, 2012 року,м. Київ, Україна. (Професійна підготовка фахівців аграрної галузі у Республіці Болгарія та у Республіці Чехія).
9. Міжнародна науково-практична конференція «Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці майбутніх аграріїв»26-27 жовтня 2012 р. Біла Церква. (Іноземні мови як засіб реалізації міжнародного співробітництва у контексті професійної підготовки фахівців аграрної галузі С.67-69.).
10. Міжнародна наукова конференція «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози» (26-27 травня 2011 р.). – Умань. (Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи).
11. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2011: Стратегії України в геополітичному просторі» 8-13 червня 2011 р. Ялта, Крим, Україна. (Проблема професійної підготовки фахівців аграрної галузі у педагогічній теорії і практичній діяльності вищих навчальних закладів України).
12. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2008: стратегії України в геополітичному просторі» 5-8 червня 2008 р. Ялта, Крим, Україна. (Особливості розвитку системи професійної підготовки фахівців для аграрної галузі в країнах Західної Європи).
13. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів» Миколаїв, 2008 р. (Професійна освіта в країнах Європейського Союзу).
14. ХУ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і культура» ім.. проф. Сергія Бураго. Київ – 2006. (Комунікативний підхід у методиці викладання мов на нефілологічних факультетах).

Всеукраїнські конференції
15. Причерноморська науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету 24 квітня 2014 р. (Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Західної Європи).
16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених» 17-18 квітня 2014 р.(Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Східної Європи).
17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» 24-25 лютого 2012 р., Кременчук. (Проблеми модернізації національної системи професійної підготовки фахівців).
18. Звітна науково-практична конференція до Дня Науки «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця» Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. (Крос-культурна комунікація як міждисциплінарна складова професійної підготовки фахівців).
19. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін» 20 квітня 2012 року. Євпаторія, 2012. (Формування соціокультурної компетенції студентів аграрного університету).
20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм». 22-23 вересня 2011 року, Херсон -2011. (Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Східної Європи).
21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти», 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. (Міжнародне законодавство щодо професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу).
22. Всеукраїнська науково-практична конференція Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2010 р. «Формування і розвиток духовної особистості в умовах університетської освіти: історія, теорія та практика» (Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі у Німеччині).
23. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасної вищої школи у контексті Болонського процесу», 21-22 травня 2009 р., м. Миколаїв, Миколаївський державний аграрний університет (Основні тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу).
24. Виїзне засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технологій реалізації» 14-16 травня 2009 року. Київ-Хмельницький. (Реалізація європейської стратегії зайнятості у вирішенні проблеми інвестування в людей).
25. Причерноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу (9-11 квітня 2008 р.). Миколаїв, 2008. (Тенденції розвитку аграрної освіти в країнах ЄС).
24. Науково-практична конференція «Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі. До 60-річчя Київського національного лінгвістичного університету» 13-14 листопада 2008 року. Київ, 2008. (Використання сучасних технологій в аграрному вищому навчальному закладі у контексті принципів Болонської декларації).

Регіональні та міжвузівські конференції, семінари тощо
26. Науково-практичний семінар «Використання іноземних навчально-методичних матеріалів для України у контексті формування загальноєвропейського простору», 26. січня 2013 р. (Співробітництво країн Європейського Союзу у контексті професійної підготовки фахівців).
27. Причерноморська науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 25 квітня 2013 р., м. Миколаїв : МНАУ, 2013 р. (Використання досвіду професійної підготовки фахівців аграрної галузі країн ЄС).
28. Міжвузівська науково-практичної конференція «Професійна підготовка фахівців в країнах європейського Союзу: аналіз, досвід, використання» 15-16 березня 2012 р., м. Миколаїв, МДАУ. (Законодавство Європейського Союзу щодо професійної підготовки фахівців).
29. Причерноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 27-29 квітні 2011 р. Миколаїв – 2011 р. (Професійна підготовка фахівців у міжнародному законодавстві).
30. Науковий семінар «Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти» 22 лютого 2013 р. Київ, 2013. (Наукова школа С.О.Сисоєвої).
31. Відкрита сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті «Освіта для інформаційного суспільства). 14-15 березня 2012 року (Шляхи модернізації національної системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні).
32. ХУІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго. Київ – 2009. (Формування соціокультурної компетенції студентів аграрного ВУЗу). (Воєнна В.Г., Стрюкова І.Я.).
33. Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу (9-11 квітня 2008 р.). (Тенденції розвитку аграрної освіти в країнах ЄС). (Стрюкова І Я., Воєнна В.Г.).
34. Обласна конференція «Лінгвістичні дослідження спеціального тексту» 25 червня 2008. Одеса, 2008. (Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців аграрної галузі). Воєнна В.Г.).
35. Науково-практичний семінар «Якість підготовки фахівців в умовах інноваційної перебудови української освіти». Миколаїв – жовтень 2007. (Впровадження нових технологій в організацію навчального процесу в аграрному університеті на заняттях з іноземних мов).
36. Науково-практичний семінар «Якість підготовки фахівців в умовах інноваційної перебудови української освіти». Миколаїв – 2007.(Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, навчання, оцінювання. Аналіз деяких аспектів). (Пономаренко Н.Г.).
37. Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу (26-28 квітня 2006 р.). Миколаїв – 2006. (Мультимедійні засоби навчання іноземним мовам).
38. ХУ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго. Київ – 2006. (Формування соціокультурної компетенції студентів у процесі навчання англійської мови).
39. ХУ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго. Київ – 2006. (Комунікативний підхід у методиці викладання мов на нефілологічних факультетах). (Воєнна В.Г.).
40. Науково-практичний семінар «Шляхи покращення комп’ютеризації навчального процесу та підвищення якості підготовки спеціалістів для АПК» грудень 2006 р. (Шляхи удосконалення навчального процесу на заняттях з іноземної мови в аграрному університеті). (Воєнна В.Г.).
41. Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до Євроінтеграції». Київ – 2005. (Формування соціокультурної компетенції студентів економічного факультету).
42. Перша Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 28 - 30 грудня 2005 року (Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови). (Хапрова О.Б.).
43. Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції» 17-18 березня 2005 р. (Формування соціокультурної компетенції студентів економічного факультету). Щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання» - 2002». 10-12 жовтня 2002 р. (Соцікомунікативна компетенція студентів-економістів).
44. І Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал світу 2004» 1-15 листопада 2004 року. (Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови).
45. Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку. 11-12 листопада 2001 р. Миколаїв. ( Навчально-пізнавальна діяльність студентів економічного факультету на заняттях з іноземної мови в ланці неперервної освіти).
46. Щорічна науково-практична конференція «Могилянські читання – 2001» 20-27 вересня 2001 р. Миколаїв. (Шляхи та умови вдосконалення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів економічного факультету на заняттях з іноземної мови).

Основні наукові публікації
1. Заскалєта С. Г. Проблема професійної підготовки фахівців аграрної галузі у педагогічній теорії і практичній діяльності вищих навчальних закладів України / Наукові праці : науково-методичний журнал. — Серія "Педагогіка". — Вип. 141. — Т. 153. — Миколаїв, 2011.
2. Заскалєта С. Г. Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Західної Європи / Розвиток освітних систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози : матеріали міжнародної наукової конференції 26-27 травня 2011 рік. Частина 1. — Умань, 2011.
3. Заскалєта С. Г. Модернізація системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. — Вип. 18 (71). — Запоріжжя, 2011.
4. Заскалєта С. Г. Шляхи розвитку професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. — Вип. 19 (72). — Запоріжжя, 2011.
5. Заскалєта С. Г. Розвиток системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Східної Європи / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. — Вип. 20 (73). — Запоріжжя, 2011.

Контактна інформація:
E-mail: zaskaleta@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ