Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Факультети → Перепідготовки і підвищення кваліфікації

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації

МНАУ. Кузьома Віталій ВікторовичДекан – кандидат економічних наук, доцент Кузьома Віталій Вікторович.

телефон +38 0 (512) 34-94-54, моб. тел. 0675288990
E-mail: kuzyoma@mnau.edu.ua


МНАУ. Логотип факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації.Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету було утворено 28.02.1996 року згідно листа Міністерства сільського господарства і продовольства України за № 37-18-3-11/1750.

З дати заснування і до вересня 1998 року факультет очолював к.т.н., доцент Кузенко Д.В. З вересня 1998 року посаду декана факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації обіймав к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств Іваненко Г.М., а з 9 липня 2012 року деканат працює під керівництвом к.е.н., доцента кафедри обліку і оподаткування Кузьоми Віталія Вікторовича.

На сьогодні в структуру деканату факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації входять: заступник декана факультету Біліченко Олександр Степанович (к.е.н., доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук), а також диспетчер факультету – Скрипник Марина Борисівна.

Основними напрямами освітньої діяльності факультету як структурного підрозділу Інституту післядипломної освіти Миколаївського національного аграрного університету є:
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Миколаївського національного аграрного університету;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що входять до складу навчально-науково-виробничого комплексу, створеного на базі Миколаївського національного аграрного університету;
- підвищення кваліфікації керівників, головних спеціалістів, спеціалістів підприємств агропромислового комплексу з ліцензованим обсягом прийому 2500 осіб щорічно (ліцензія АЕ № 636812 від 19.06.2015 року);
- підготовка менеджерів-підприємців з числа студентів старших курсів інженерних і технологічних факультетів;
- організація короткотермінових цільових семінарів з актуальних питань ведення ефективної підприємницької діяльності в сільській місцевості в умовах ринкової економіки, прогнозування та економічне обґрунтування напрямів подальшого розвитку сільських територій, у тому числі розвитку "зеленого туризму";
- перепідготовка осіб, які закінчили ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, і професії яких у даний час не мають попит на ринку праці (ліцензія АЕ № 636812 від 19.06.2015 року).

Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету надає можливість за заочною формою навчання протягом 1-го року 9-ти місяців здобути вищу освіту за такими актуальними на ринку праці спеціальностями як:
071 "Облік і оподаткування" (з ліцензованим обсягом прийому 70 місць);
201 "Агрономія" (з ліцензованим обсягом прийому 10 місць);
204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" (з ліцензованим обсягом прийому 10 місць);
208 "Агроінженерія" (з ліцензованим обсягом прийому 10 місць).

На замовлення Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації постійно здійснюється підготовка керівних кадрів АПК з числа головних спеціалістів господарств, яких рекомендовано райдержадміністраціями області як резерв на посаду керівників реформованих аграрних підприємств. За час існування факультету кваліфікацію підвищили понад 1560 керівників та 5550 головних спеціалістів аграрних підприємств Миколаївської області.

За останні три роки в районах Миколаївської області було проведено 183 короткотермінових цільових семінари з питань упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій з виробництва рослинницької та тваринницької продукції, підвищення якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, розвитку виробничої та обслуговуючої інфраструктури в сільській місцевості, інтеграційних процесів в сільському господарстві тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

Здобуття другої вищої освіти

Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації здійснює набір (з числа осіб, які закінчили ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації) на 2016-2017 н.р. для здобуття другої вищої освіти за такими спеціальностями:
071 Облік і оподаткування;
201 Агрономія;
204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
208 Агроінженерія.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: 54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, кімн. 107, тел. 34-94-54, моб. тел. 0675288990

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Ліцензія АЕ № 636812 від 19.06.2015 р.
Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.
Кваліфікація: спеціаліст з обліку і оподаткування.
Термін навчання: 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: заочна (4 семестри).
Повна вартість навчання: 11200 грн.(5600 на рік).

Програма фахового вступного випробування фахівців з перепідготовки зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації у 2016 році Завантажити...

питання співбесіди

Спеціальність 201 Агрономія

Ліцензія АЕ № 636812 від 19.06.2015 р.
Галузь знань: 0901 – "Сільське господарство і лісництво".
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.
Кваліфікація: агроном.
Термін навчання: 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: заочна (4 семестри).
Повна вартість навчання: 11200 грн.(5600 на рік).

Програма фахового вступного випробування фахівців з перепідготовки зі спеціальності 201 «Агрономія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації у 2016 році Завантажити...

питання співбесіди

Спеціальність 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Ліцензія АЕ № 636812 від 19.06.2015 р.
Галузь знань: 0901 – "Сільське господарство і лісництво".
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.
Кваліфікація: інженер-технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва.
Термін навчання: 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: заочна (4 семестри).
Повна вартість навчання: 11200 грн.(5600 на рік).

Спеціальність 208 Агроінженерія

Ліцензія АЕ № 636812 від 19.06.2015 р.
Галузь знань: 1001 – "Техніка та енергетика аграрного виробництва".
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.
Кваліфікація: інженер-механік.
Термін навчання: 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: заочна (4 семестри).
Повна вартість навчання: 11200 грн.(5600 на рік)

По закінченню навчання слухачі складають державний комплексний іспит та захищають випускну роботу.

Перелік документів для вступу:

- паспорт (копія 1, 2, 11 сторінки);
- ідентифікаційний код (копія);
- диплом бакалавра та спеціаліста (магістра) з додатками (оригінали та копії);
- трудова книжка (копія);
- кольорові фото (3х4 см) – 2 шт.

Перейти на початок сторінки

лінія

Навчально-методичні матеріали з дисциплін

071 Облік і оподаткування

1. Курс лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності"
2. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит".
3. Питання до іспиту з дисципліни "Облік ЗЕД" для слухачів ФППК заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит".

лінія

Підвищення кваліфікації керівників, головних спеціалістів, спеціалістів підприємств агропромислового комплексу

На факультеті здійснюється підвищення кваліфікації керівників, головних спеціалістів, спеціалістів підприємств агропромислового комплексу за всіма акредитованими спеціальностями, а саме:
- Облік і аудит;
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- Механізація сільського господарства;
- Енергетика сільськогосподарського виробництва;
- Професійна освіта;
- Технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
- Агрономія;
- Експертна оцінка ґрунтів.

Підприємства-замовники можуть обрати в межаж зазначених спеціальностей форму, тематику та зручний графік підвищення кваліфікації. Як приклад, пропонуємо "Типову програму проведення занять на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів по оцінці якості зерна і насіння та продуктів їх переробки".

Для проведення підвищення кваліфікації університет забезпечений сучасною навчально-науковою базою:
- Навчально-наукова лабораторія "Оцінка якості продукції рослинництва";
- Ґрунтово-агрохімічна лабораторія;
- Навчальний банк;
- Навчальна бухгалтерія.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ