Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Факультети → Обліково-фінансовий

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Обліково-фінансовий факультет

Вишневська Ольга МиколаївнаДекан – доктор економічних наук, професор Вишневська Ольга Миколаївна

телефон +38 0 (512) 58-05-94
E-mail: olganykk@gmail.com
vishnevskaya@mnau.edu.ua


Заступники декана:
Стамат Вікторія Михайлівна- з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Стамат Вікторія Михайлівна
E-mail: stamat@mnau.edu.ua
Лесік Ірина Миколаївна- з виховної роботи – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук Лесік Ірина Миколаївна
E-mail: lesyk@mnau.edu.ua
Ксьонжик Ірина Володимирівна- з наукової роботи – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування Ксьонжик Ірина Володимирівна
E-mail: ksungyk@mnau.edu.ua
Чебан Юлія Юріївна Голова науково-методичної комісії факультету – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Чебан Юлія Юріївна

Диспетчер факультету – Приймак Каріна Олександрівна.
Фахівець І категорії – Чабаненко Олена Олегівна.
Фахівець ІІ категорії – Пташник Ольга Петрівна.

Заочна форма навчання - здобувачі вищої освіти освітнього ступеню "Бакалавр", освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування".

Спеціаліст І категорії
Навчально-наукового інституту економіки та управління Рева Лариса Анатоліївна
(0512) 34-01-59

Новини факультету
"Тисячі професій народжуються і вмирають.
Але живуть і до цього часу найдавніші з них – хлібороба, будівельника, лікаря, вчителя.
Та й серед цих вічних професій вчительська посідає особливе місце: вона – початок усіх професій.
Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину буди Людиною."
І.Зязюн

МНАУ. Логотип обліково-фінансового факультету.Обліково-фінансовий факультет навчально-наукового Інституту економіки та управління готує фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування. Основною метою освітньої діяльності факультету є підготовка та забезпечення фахівцями ринку праці. Обліково-фінансовий факультет було створено у 2009 році на базі економічного факультету університету. Економічний факультет займав і займає позиції лідера, що пов'язане із вимогами ринку праці, роботодавців.

Відповідно до Постанови КМУ № 266 від 26.04.15 р. спеціальності:
071 "Облік і оподаткування" ("Accounting and taxation").
072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ("Finance, banking and insurance").

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" – досьє професії
071 "Облік і оподаткування" – досьє професії

Спеціалізації:
"Облік у бюджетній і соціальній сферах"
"Податки і оподаткування"
"Фінансування і кредитування"
"Аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки"
"Облік у торговельній сфері"
"Страхова діяльність"

Освітні програми та їх компоненти:
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фахові компетенції здобувачів вищої освіти:
Освітній ступень бакалавра з обліку і оподаткування
Освітній ступень бакалавра з фінансів
Освітній ступень магістра з обліку і оподаткування
Освітній ступень магістра з фінансів, банківської справи та страхування

Відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін варіативної частини ОПП в межах 25% загальної кількості кредитів ECTS.
Прохання зареєструватися в деканаті із зазначенням обраних Вами навчальних дисциплін з метою формування академічних груп.

Перелік навчальних дисциплін та обсяг у кредитах ECTS варіативної частини навчального плану з підготовки здобувачів вищої освіти на обліково-фінансовому факультеті за напрямами підготовки (спеціальностями):
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»)
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Розклад проведення лекційних та практичних занять науковцями, підприємцями та фахівцями з виробництва у 2 семестрі 2017-2018 навчального року на обліково-фінансовому факультеті. Завантажити...

Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету 2017-2018(I семестр). Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, обліково-фінансового факультету у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом другого семесту 2017 - 2018 навчального року. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, обліково-фінансового факультету у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах 2018-2019 навчальний рік. Завантажити...

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту:
Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти
Рішення (висновок) комісії з визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів у Миколаївському національному аграрному університеті щодо еквівалентності документа про освіту і додатку до нього від 16.01.2017 р.
Свідоцтво

Кафедри обліково-фінансового факультету:
- обліку і оподаткування (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор кафедри Дубініна Марина Вікторівна);
- фінансів, банківської справи та страхування (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна);
- економічної теорії і суспільних наук (завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор Ханстантинов Віталій Олександрович);
- українознавства (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Березовська Тетяна Всеволодівна);
- інформаційних систем і технологій (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Волосюк Юрій Вікторович).

Професорсько-викладацький склад та співробітники обліково-фінансового факультету, залишаючи сформовані традиції економічного факультету, примножують здобуте та продовжують готувати кваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до освітніх програм підготовки бакалавра, магістра. Ці стандарти є складовою системи стандартів вищої освіти і використовуються у процесі: розроблення та коригування відповідних навчальних планів і програм з навчальних дисциплін; розроблення засобів діагностики якості підготовки фахівця; визначення змісту навчання як бази для опанування кваліфікацій, практичної підготовки, набуття компетенції здобувачам вищої освіти.

Нормативна частина програм охоплює перелік нормативних, тобто обов'язкових для вивчення, дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю. Варіативна частина програми призначена для забезпечення фахової підготовки здобувачів вищої освіти.

Перелік варіативних дисциплін на обліково-фінансовому факультеті розширено з урахуванням вимог ринку праці, що надає можливості формувати фахові здібності, виходячи із регіональних, галузевий особливостей, вимог роботодавців, а також інтересів здобувачів вищої освіти.

Такий підхід до організації освітнього процесу на факультеті та в цілому по університету надає можливості підгодовувати висококваліфікованих фахівців, які мають знання не тільки з обраних напрямів підготовки, а і загальний рівень освіти, який отримується за результатами послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, отримання фаху відповідно до обраної спеціальності, з освітньої програми.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Відповідно до навчального плану практична підготовка включає:

– навчальна практика з інформатики та комп'ютерної техніки з набуттям робітничої професії оператора комп'ютерного набору
– навчальна практика з фаху
– виробнича практика з фінансів підприємств
– виробнича практика з фінансового обліку
– виробнича практика з аналізу господарської діяльності
– виробнича практика з бюджетної та податкової систем
– виробнича практика зі спеціалізації
– виробнича практика з організації обліку і оподаткування
– виробнича практика з фаху

На факультеті розроблено навчально-методичні комплекси з практики, які містять усі програми проходження практик.

З філіями випускових кафедр укладено угоди про творче співробітництво:

Укладено договори про проведення спільної навчально-виробничої діяльності для проходження виробничої практики з фінансів підприємств, у тому числі on-line – практики.

Випусковими кафедрами обліково-фінансового факультету розроблено індивідуальний план з практичної підготовки бакалавра, який містить тематику курсових робіт та зміст виробничих практик за об'єктом дослідження.

Інформація про базові підприємства, проходження практик здобувачами вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (за напрямом підготовки 6.030509), за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ( напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») по випусковій кафедрі фінансів, банківської справи та страхування: Завантажити

Інформація про базові підприємства, проходження практик студентами за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (за напрямом підготовки 6.030509, спеціальністю 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит») по випусковій кафедрі обліку і оподаткування: Завантажити

Підготовка фахівців обумовлена цілями та потребами суспільства, системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, які мають бути сформовані у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, фінансового сектору. Під час освітнього процесу використовується програмне забезпечення Навчальної Бухгалтерії та Навчального Банку, Центр сертифікації , що надає можливість підвищити якісні компетенції здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр".

Інформація представлена на персональних сайтах кафедри обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка та випуск висококваліфікованих фахівців є основною метою та результатом праці всього професорсько-викладацького складу університету. Усім учасникам освітнього процесу дякуємо за плідну працю!

Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Прагнеш бути бухгалтером, фінансистом, аналітиком, аудитором, успішним у житті! Працювати у бюджетній та соціальній сферах, приватному бізнесі, міжнародних організаціях та установах!

Бухгалтерський облік – цікава наука, Складна, але необхідна штука, Яка навчить Вас керувати, документи всі складати, Гроші у банку швидко зняти, і затрати рахувати, Із податками – до сплати, й кошти вигідно вкладати!

Як вивчиш фінанси, то ти – фінансист, з усіх валют спеціаліст. Навчишся забезпечити дохід, І взяти, і надати кошти у борг, Контролювати їх використання, Доходів і витрат надати порівняння, Бюджет спланувати, податки справляти І ефективно кошти витрачати!


Випускники обліково-фінансового факультету мають широкий вибір у працевлаштуванні. Враховуючи наповненість навчальних планів випускники факультету мають можливість працювати у бюджетних установах і організаціях, торгових підприємствах, у приватному бізнесі, банківських установах тощо. Підготовка магістрів дозволяє розширити наукову складову і формувати науковий резерв для вступу випускників до аспірантури.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ.


лінія

Фото

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ