Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Факультети → Обліково-фінансовий

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Обліково-фінансовий факультет

Вишневська Ольга МиколаївнаДекан – доктор економічних наук, професор Вишневська Ольга Миколаївна

телефон +38 0 (512) 58-05-94
E-mail: olganykk@gmail.com
vishnevskaya@mnau.edu.ua


Заступники декана:
Стамат Вікторія Михайлівна- з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Стамат Вікторія Михайлівна
E-mail: stamat@mnau.edu.ua
Лесік Ірина Миколаївна- з виховної роботи – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук Лесік Ірина Миколаївна
E-mail: lesyk@mnau.edu.ua
Ксьонжик Ірина Володимирівна- з наукової роботи – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Бобровська Надія Володимирівна
E-mail: bobrovskanadia@gmail.com
            bobrovskaN@mnau.edu.ua
Чебан Юлія Юріївна Голова науково-методичної комісії факультету – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Чебан Юлія Юріївна

Диспетчер факультету – Приймак Каріна Олександрівна.
Фахівець І категорії – Чабаненко Олена Олегівна.
Фахівець ІІ категорії – Пташник Ольга Петрівна.

Заочна форма навчання - здобувачі вищої освіти освітнього ступеню "Бакалавр", освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування".

Спеціаліст І категорії
Навчально-наукового інституту економіки та управління Рева Лариса Анатоліївна
(0512) 34-01-59

Новини факультету


"Тисячі професій народжуються і вмирають.
Але живуть і до цього часу найдавніші з них – хлібороба, будівельника, лікаря, вчителя.
Та й серед цих вічних професій вчительська посідає особливе місце: вона – початок усіх професій.
Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину буди Людиною."
І.Зязюн

МНАУ. Логотип обліково-фінансового факультету.Обліково-фінансовий факультет навчально-наукового інституту економіки та управління готує фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр». Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки з урахуванням вимог ринку праці. У освітньому процесі використовуються сучасні інноваційні підходи, у тому числі дуальна форма навчання, що дозволяє здобувачам вищої освіти набувати відповідних практичних навичок й фахових компетенцій. Випускові кафедри проводять навчання в умовах навчально-наукових лабораторій «Навчальний банк», «Навчальна бухгалтерія», програмне забезпечення яких відповідає вимогам потенційних роботодавців, що підтверджує багаторічний досвід працевлаштування випускників обліково-фінансового факультету. На факультеті проводяться Міжнародні, Всеукраїнські, обласні заходи, до яких залучаються усі учасники освітнього процесу. Проводяться ІІ тури Всеукраїнських конкурсів та ІІ етапи Олімпіад, що сприяє підвищенню іміджевих позицій факультету й спеціальностей. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у волонтерській й благодійній діяльності, суспільних заходах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах. На факультеті проводяться заходи, які дозволяють не лише розкрити наукові, творчі, спортивні таланти, а і сприяти вихованню етично-моральних якостей у молоді. Усі учасники освітнього процесу залучаються до турнірів, тренінгів, форумів, читань, круглих столів, практичних семінарів, регіональних семінарів, змагань, конференції. Усі учасники освітнього процесу мають можливість пройти стажування у закладах вищої освіти країн ЄС, а також практичну підготовку за кордоном, взяти участь у грантових проектах. На факультеті активно запроваджуються підходи з академічної мобільності, дуального навчання, що є вимогою часу. Проводяться заняття в умовах виробництва. Залучаються фахівці з виробництв до проведення занять. Підготовка висококваліфікованих молодих фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування є основною метою діяльності усіх науково-педагогічних працівників факультету.
Участь усіх і кожного створює вагомі перспективи у майбутньому! Запрошуємо Вас у родину обліково-фінансового факультету для навчання й саморозвитку!

Відповідно до Постанови КМУ № 266 від 26.04.15 р. спеціальності:
071 "Облік і оподаткування" ("Accounting and taxation").
072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ("Finance, banking and insurance").

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" – досьє професії
071 "Облік і оподаткування" – досьє професії

Спеціалізації:
"Облік у бюджетній і соціальній сферах"
"Податки і оподаткування"
"Фінансування і кредитування"
"Аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки"
"Облік у торговельній сфері"
"Страхова діяльність"

Освітні програми та їх компоненти:
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фахові компетенції здобувачів вищої освіти:
Освітній ступень бакалавра з обліку і оподаткування
Освітній ступень бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування
Освітній ступень магістра з обліку і оподаткування
Освітній ступень магістра з фінансів, банківської справи та страхування

Відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін варіативної частини ОПП в межах 25% загальної кількості кредитів ECTS.

Перелік навчальних дисциплін та обсяг у кредитах ECTS варіативної частини навчального плану з підготовки здобувачів вищої освіти на обліково-фінансовому факультеті за напрямами підготовки (спеціальностями):
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»)
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Розклад проведення лекційних та практичних занять науковцями, підприємцями та фахівцями з виробництва у І семестрі 2018-2019 навчального року на обліково-фінансовому факультеті. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, обліково-фінансового факультету у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах 2018-2019 навчальний рік. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, обліково-фінансового факультету у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах на ІІ семестр 2018-2019 навчального року Завантажити...

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту:
Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти
Рішення (висновок) комісії з визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів у Миколаївському національному аграрному університеті щодо еквівалентності документа про освіту і додатку до нього від 16.01.2017 р.
Свідоцтво

Кафедри обліково-фінансового факультету:
- обліку і оподаткування (завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Козаченко Лілія Анатоліївна);
- фінансів, банківської справи та страхування (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна);
- економічної теорії і суспільних наук (завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор Ханстантинов Віталій Олександрович);
- українознавства (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Березовська Тетяна Всеволодівна);
- інформаційних систем і технологій (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Волосюк Юрій Вікторович).

Професорсько-викладацький склад та співробітники обліково-фінансового факультету, залишаючи сформовані традиції економічного факультету, примножують здобуте та продовжують готувати кваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до освітніх програм підготовки бакалавра, магістра. Ці стандарти є складовою системи стандартів вищої освіти і використовуються у процесі: розроблення та коригування відповідних навчальних планів і програм з навчальних дисциплін; розроблення засобів діагностики якості підготовки фахівця; визначення змісту навчання як бази для опанування кваліфікацій, практичної підготовки, набуття компетенції здобувачам вищої освіти.

Нормативна частина програм охоплює перелік нормативних, тобто обов'язкових для вивчення, дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю. Варіативна частина програми призначена для забезпечення фахової підготовки здобувачів вищої освіти.

Перелік варіативних дисциплін на обліково-фінансовому факультеті розширено з урахуванням вимог ринку праці, що надає можливості формувати фахові здібності, виходячи із регіональних, галузевий особливостей, вимог роботодавців, а також інтересів здобувачів вищої освіти.

Такий підхід до організації освітнього процесу на факультеті та в цілому по університету надає можливості підготувати висококваліфікованих фахівців, які мають знання не тільки з обраних напрямів підготовки, а і загальний рівень освіти, який отримується за результатами послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, отримання фаху відповідно до обраної спеціальності, з освітньої програми.

Освітній процес на факультеті організовано відповідно до правових засад функціонування системи вищої освіти, які визначено й затверджено Законом України «Про вищу освіту». Вагомою й необхідною складовою освітнього процесу є наукова діяльність. На факультеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція. Кафедрою обліку і оподаткування проводиться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з організації і методики аудиту. Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування проводиться регіональний семінар, турнір фінансистів, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу зі страхування, Всеукраїнська науково-практична конференція. Під керівництвом науково-педагогічних працівників усіх кафедр факультету проводиться підготовка наукових робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.
Науково-педагогічними працівниками сумісно із колегами з інших закладів вищої освіти проводиться семінар з освітніх питань, круглий стіл з питань економічної та екологічної безпеки. Науково-педагогічні працівники кафедр проходять міжнародне стажування. Проводиться підготовка навчальних посібників з фахових навчальних дисциплін й монографій, наукові публікації у наукометричних виданнях. Проводиться підготовка публікації до Студентського наукового Віснику. Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування проводиться набір наукових публікацій до фахового наукового видання Modern Economics.
У межах академічної мобільності учасників освітнього процесу науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти факультету приймають участь у Міжнародному форумі на базі Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації (м. Гомель республіка Білорусь), а також у міжнародних освітньо-наукових заходах у закладах вищої освіти (бізнес-школах) Італії, Польщі, Німеччини, Молдови, Естонії.

Міжнародна співпраця на факультеті проводиться у декількох напрямах, а саме: міжнародне стажування науково-педагогічних працівників, стажування або практична підготовка здобувачів вищої освіти, участь у грантових проектах учасників освітнього процесу. Міжнародне стажування проходять науково-педагогічні працівники у закладах вищої освіти різних рівнів (Польща, Чехія, Словакія, Словенія, Італія, Німеччина, Угорщина, Румунія та інші держави).
Стажування й практична підготовка здобувачів вищої освіти відбувається, переважно, в умовах виробництва, а саме: на підприємствах, в установах й організаціях держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Участь у грантових проектах відбувається сумісно із іншими закладами вищої освіти. Один із проектів запропоновано Відземським університетом прикладних наук (проект Erasmus+).
Ініційовано практику сумісної підготовки здобувачів вищої освіти із закладами вищої освіти держав ЄС (Ополе, Польща) — подвійні дипломи.
Міжнародне стажування учасників освітнього процесу відбувається у межах реалізації права на академічну мобільність, яка поширює можливості набуття більшого спектру компетенцій, знань та вмінь. Результати отримані під час міжнародного стажування впроваджуються у практичну діяльність, використовуються в освітньому процесі, наукових дослідженнях.
Представники закладів вищої освіти інших держав приймають активну участь у міжнародних заходах, які проводять кафедри обліково-фінансового факультету.
Науково-педагогічні працівники кафедр факультету, здобувачі вищої освіти приймають участь у широкому колі міжнародних наукових заходів, готують наукові публікації іноземними мовами, у тому числу у наукометричні видання, що є вимогою часу, слідством глобалізаційних процесів у освітньому просторі.

Контакти
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Головний навчальний корпус Миколаївського національного аграрного університету
Аудиторії — 110, 113а, 115.
Деканат обліково-фінансового факультету — 0512-58-05-94
Заочне відділення — 0512-34-01-59
e-mail: dekanat_off@mnau.edu.ua

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Відповідно до навчального плану практична підготовка включає:

– навчальна практика з інформатики та комп'ютерної техніки з набуттям робітничої професії оператора комп'ютерного набору
– навчальна практика з фаху
– виробнича практика з фінансів підприємств
– виробнича практика з фінансового обліку
– виробнича практика з аналізу господарської діяльності
– виробнича практика з бюджетної та податкової систем
– виробнича практика зі спеціалізації
– виробнича практика з організації обліку і оподаткування
– виробнича практика з фаху

На факультеті розроблено навчально-методичні комплекси з практики, які містять усі програми проходження практик.

З філіями випускових кафедр укладено угоди про творче співробітництво:

Укладено договори про проведення спільної навчально-виробничої діяльності для проходження виробничої практики з фінансів підприємств, у тому числі on-line – практики.

Випусковими кафедрами проводяться заняття в умовах виробництва, що дозволяє підвищити рівень практичної підготовки здобувачів вищої освіти й забезпечити їх швидшу адаптацію на першому робочому місці.
При розробці освітніх програм у підготовці здобувачів вищої освіти враховано пропозиції стейкхолдерів, які є представниками роботодавців.
Випускові кафедри обліково-фінансового факультету співпрацюють із бюджетними підприємствами, установами й організаціями, страховими компаніями, банківськими установами, сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності тощо.
Фахівці з виробництв залучаються до проведення занять, беруть участь у наукових дослідженнях, приймають участь у конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, конкурсах, олімпіадах.
На факультеті активізовано співпрацю із потенційними роботодавцями щодо дуального навчання, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримати фахові компетенції під час навчання в університеті й виконання посадових обов'язків на робочому місці. Здобувачі вищої освіти навчають за графіком дуального навчання, який передбачає теоретичне навчання, виконання посадових обов'язків на виробництві відповідно до обраного фаху. Переваги дуального навчання полягають у спільній підготовці молодого фахівця за обраним фахом. Сумісна підготовка дозволяє підвищити рівень засвоєння компетенцій здобувачами вищої освіти різних рівнів.

Інформація про базові підприємства, проходження практик здобувачами вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування", за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" по випусковій кафедрі фінансів, банківської справи та страхування: Завантажити

Інформація про базові підприємства, проходження практик студентами за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" по випусковій кафедрі обліку і оподаткування: Завантажити

Підготовка фахівців обумовлена цілями та потребами суспільства, системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, які мають бути сформовані у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, фінансового сектору. Під час освітнього процесу використовується програмне забезпечення Навчальної Бухгалтерії та Навчального Банку, Центр сертифікації, що надає можливість підвищити якісні компетенції здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр".

Інформація представлена на персональних сайтах кафедри обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка та випуск висококваліфікованих фахівців є основною метою та результатом праці всього професорсько-викладацького складу університету. Усім учасникам освітнього процесу дякуємо за плідну працю!

Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Прагнеш бути бухгалтером, фінансистом, аналітиком, аудитором, успішним у житті! Працювати у бюджетній та соціальній сферах, приватному бізнесі, міжнародних організаціях та установах!

Бухгалтерський облік – цікава наука, Складна, але необхідна штука, Яка навчить Вас керувати, документи всі складати, Гроші у банку швидко зняти, і затрати рахувати, Із податками – до сплати, й кошти вигідно вкладати!

Як вивчиш фінанси, то ти – фінансист, з усіх валют спеціаліст. Навчишся забезпечити дохід, І взяти, і надати кошти у борг, Контролювати їх використання, Доходів і витрат надати порівняння, Бюджет спланувати, податки справляти І ефективно кошти витрачати!


Випускники обліково-фінансового факультету мають широкий вибір у працевлаштуванні. Враховуючи наповненість навчальних планів випускники факультету мають можливість працювати у бюджетних установах і організаціях, торгових підприємствах, у приватному бізнесі, банківських установах тощо. Підготовка магістрів дозволяє розширити наукову складову і формувати науковий резерв для вступу випускників до аспірантури.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ.


лінія

Фото

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ

>