Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Факультети → Обліково-фінансовий

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Обліково-фінансовий факультет

Вишневська Ольга МиколаївнаДекан – доктор економічних наук, професор Вишневська Ольга Миколаївна

телефон +38 0 (512) 58-05-94
E-mail: olganykk@gmail.com
vishnevskyay@mnau.edu.ua


Заступники декана:
Стамат Вікторія Михайлівна- з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Стамат Вікторія Михайлівна
E-mail: kolesnyk@mnau.edu.ua
Лесік Ірина Миколаївна- з виховної роботи – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук Лесік Ірина Миколаївна
E-mail: lesyk@mnau.edu.ua
Ксьонжик Ірина Володимирівна- з наукової роботи – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування Ксьонжик Ірина Володимирівна
E-mail: ksungyk@mnau.edu.ua
Чебан Юлія Юріївна Голова науково-методичної комісії факультету – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Чебан Юлія Юріївна
Диспетчер факультету – Чабаненко Олена Олегівна.
Фахівець І категорії – Лавренюк Інна Василівна
Фахівець ІІ категорії – Пташник Ольга Петрівна.

Заочна форма навчання - здобувачі вищої освіти освітнього ступеню "Бакалавр", освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит")

Спеціаліст І категорії
Навчально-наукового інституту економіки та управління Рева Лариса Анатоліївна
(0512) 34-01-59

Новини факультету
"Тисячі професій народжуються і вмирають.
Але живуть і до цього часу найдавніші з них – хлібороба, будівельника, лікаря, вчителя.
Та й серед цих вічних професій вчительська посідає особливе місце: вона – початок усіх професій.
Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину буди Людиною."
І.Зязюн

МНАУ. Логотип обліково-фінансового факультету.Обліково-фінансовий факультет навчально-наукового Інституту економіки та управління готує фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування. Основною метою освітньої діяльності факультету є підготовка та забезпечення фахівцями ринку праці. Обліково-фінансовий факультет було створено у 2009 році на базі економічного факультету університету. Економічний факультет займав і займає позиції лідера, що пов'язане із вимогами ринку праці, роботодавців.

Відповідно до Постанови КМУ № 266 від 26.04.15 р. спеціальності:
071 "Облік і оподаткування" ("Accounting and taxation").
072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ("Finance, banking and insurance").

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" – досьє професії
071 "Облік і оподаткування" – досьє професії

Спеціалізації:
"Облік у бюджетній і соціальній сферах"
"Податки і оподаткування"
"Фінансування і кредитування"
"Аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки"
"Облік у торговельній сфері"
"Страхова діяльність"

Фахові компетенції здобувачів вищої освіти:
Освітній ступень бакалавра з обліку і оподаткування
Освітній ступень бакалавра з фінансів
Освітній ступень магістра з обліку і оподаткування
Освітній ступень магістра з фінансів, банківської справи та страхування

Відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін варіативної частини ОПП в межах 25% загальної кількості кредитів ECTS.
Прохання зареєструватися в деканаті із зазначенням обраних Вами навчальних дисциплін з метою формування академічних груп.
Перелік навчальних дисциплін та обсяг у кредитах ECTS варіативної частини навчального плану з підготовки здобувачів вищої освіти на обліково-фінансовому факультеті за напрямами підготовки (спеціальностями):
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»)
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Розклад проведення лекційних та практичних занять науковцями, підприємцями та фахівцями з виробництва у 2 семестрі 2017-2018 навчального року на обліково-фінансовому факультеті. Завантажити...

Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету 2017-2018(I семестр).
Завантажити...

Рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету 2017-2018(I семестр).
Завантажити...

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту:
Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти
Рішення (висновок) комісії з визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів у Миколаївському національному аграрному університеті щодо еквівалентності документа про освіту і додатку до нього від 16.01.2017 р.
Свідоцтво

Кафедри обліково-фінансового факультету:
- обліку і оподаткування (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор кафедри Дубініна Марина Вікторівна);
- фінансів, банківської справи та страхування (завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна);
- економічної теорії і суспільних наук (завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор Ханстантинов Віталій Олександрович);
- українознавства (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Березовська Тетяна Всеволодівна);
- інформаційних систем і технологій (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Волосюк Юрій Вікторович).

Професорсько-викладацький склад та співробітники обліково-фінансового факультету, залишаючи сформовані традиції економічного факультету, примножують здобуте та продовжують готувати кваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до освітніх програм підготовки бакалавра, магістра. Ці стандарти є складовою системи стандартів вищої освіти і використовуються у процесі: розроблення та коригування відповідних навчальних планів і програм з навчальних дисциплін; розроблення засобів діагностики якості підготовки фахівця; визначення змісту навчання як бази для опанування кваліфікацій, практичної підготовки, набуття компетенції здобувачам вищої освіти.

Нормативна частина програм охоплює перелік нормативних, тобто обов'язкових для вивчення, дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю. Варіативна частина програми призначена для забезпечення фахової підготовки здобувачів вищої освіти.

Перелік варіативних дисциплін на обліково-фінансовому факультеті розширено з урахуванням вимог ринку праці, що надає можливості формувати фахові здібності, виходячи із регіональних, галузевий особливостей, вимог роботодавців, а також інтересів здобувачів вищої освіти.

Такий підхід до організації освітнього процесу на факультеті та в цілому по університету надає можливості підгодовувати висококваліфікованих фахівців, які мають знання не тільки з обраних напрямів підготовки, а і загальний рівень освіти, який отримується за результатами послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, отримання фаху відповідно до обраної спеціальності, з освітньої програми.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.
Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Відповідно до навчального плану практична підготовка включає:

– навчальна практика з інформатики та комп'ютерної техніки з набуттям робітничої професії оператора комп'ютерного набору
– навчальна практика з фаху
– виробнича практика з фінансів підприємств
– виробнича практика з фінансового обліку
– виробнича практика з аналізу господарської діяльності
– виробнича практика з бюджетної та податкової систем
– виробнича практика зі спеціалізації
– виробнича практика з організації обліку і оподаткування
– виробнича практика з фаху

На факультеті розроблено навчально-методичні комплекси з практики, які містять усі програми проходження практик.

З філіями випускових кафедр укладено угоди про творче співробітництво:

Укладено договори про проведення спільної навчально-виробничої діяльності для проходження виробничої практики з фінансів підприємств, у тому числі on-line – практики.

Випусковими кафедрами обліково-фінансового факультету розроблено індивідуальний план з практичної підготовки бакалавра, який містить тематику курсових робіт та зміст виробничих практик за об'єктом дослідження.

Інформація про базові підприємства, проходження практик здобувачами вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (за напрямом підготовки 6.030509), за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ( напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») по випусковій кафедрі фінансів, банківської справи та страхування: Завантажити

Інформація про базові підприємства, проходження практик студентами за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" (за напрямом підготовки 6.030509, спеціальністю 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит») по випусковій кафедрі обліку і оподаткування: Завантажити

Підготовка фахівців обумовлена цілями та потребами суспільства, системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, які мають бути сформовані у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, фінансового сектору. Під час освітнього процесу використовується програмне забезпечення Навчальної Бухгалтерії та Навчального Банку, Центр сертифікації , що надає можливість підвищити якісні компетенції здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр".

Інформація представлена на персональних сайтах кафедри обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка та випуск висококваліфікованих фахівців є основною метою та результатом праці всього професорсько-викладацького складу університету. Усім учасникам освітнього процесу дякуємо за плідну працю!

Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Прагнеш бути бухгалтером, фінансистом, аналітиком, аудитором, успішним у житті! Працювати у бюджетній та соціальній сферах, приватному бізнесі, міжнародних організаціях та установах!

Бухгалтерський облік – цікава наука, Складна, але необхідна штука, Яка навчить Вас керувати, документи всі складати, Гроші у банку швидко зняти, і затрати рахувати, Із податками – до сплати, й кошти вигідно вкладати!

Як вивчиш фінанси, то ти – фінансист, з усіх валют спеціаліст. Навчишся забезпечити дохід, І взяти, і надати кошти у борг, Контролювати їх використання, Доходів і витрат надати порівняння, Бюджет спланувати, податки справляти І ефективно кошти витрачати!


Випускники обліково-фінансового факультету мають широкий вибір у працевлаштуванні. Враховуючи наповненість навчальних планів випускники факультету мають можливість працювати у бюджетних установах і організаціях, торгових підприємствах, у приватному бізнесі, банківських установах тощо. Підготовка магістрів дозволяє розширити наукову складову і формувати науковий резерв для вступу випускників до аспірантури.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Обліково-фінансовий факультет МНАУ.


лінія

Фото

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

Обліково-фінансовий факультет МНАУ.

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ