Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Навчальна робота → Практична підготовка студентів

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Див. також сторінку Практика студентів за кордоном.

Практична підготовка студентів вищої школи згідно із статтею 43 Закону України "Про вищу освіту" є однією з форм організації навчального процесу та обов'язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Від якості виконання завдань у період практики залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Тому в університеті на високому організаційно-методичному рівні здійснюється практичне навчання студентів. Воно реалізується через лабораторно-практичні заняття, навчальні та виробничі практики. Практична підготовка студентів університету спрямована на те, щоб максимально пов'язати навчальний процес із реаліями розвитку сучасного аграрного сектору.

Відповідно до Положення про проведення практики студентів ВНЗ України, затвердженого Міністерством освіти України від 08.04.1993 р. № 93, практика проводиться на паспортизованих базах, які відповідають вимогам програми: дослідні господарства, підприємства, організації різних форм власності, які мають необхідні умови.

Сьогодні студенти університету отримують практичну підготовку в найкращих господарствах Миколаївської та сусідніх областей, які є базовими господарствами для проходження виробничих та навчальних практик. Щорічно в університеті поповнюється банк баз практик, який налічує понад 260 господарств.

Для якісного проведення лабораторно-практичних занять і навчальних практик робочі місця оснащено сучасним обладнанням та забезпечено навчально-методичними матеріалами.

Проведено паспортизацію робочих місць згідно "Рекомендованого переліку навчального обладнання, устаткування та унаочнення для навчальних дисциплін природничо-наукової та професійно-практичної підготовки фахівців аграрних спеціальностей".

З метою раціонального використання баз навчальної практики та рівномірного розподілу студентів на період практики, розробляються графіки проходження практики у господарствах із травня по серпень.

Приведено у відповідність до вимог сучасного виробництва бази університету для проведення навчальної практики, а саме навчальна бухгалтерія, навчально-виробничі майстерні, навчально-науковий практичний центр.

Формування і розширення матеріально-технічної бази університету відбувається згідно з прогресивними напрямами та ідеями аграрної освіти країн світу, насамперед, це максимальне наближення навчального процесу до науки й виробництва, навіть зрощення з ними. Так, у 2012 році було відкрито навчально-науковий полігон енергетичного обладнання.

Враховуючи той факт, що в галузі створюються приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, та інші суб'єкти господарювання на засадах приватної власності, та враховуючи ступінчастість системи вищої школи, практична підготовка студентів університету передбачає безперервність та наступність виробничо-практичного навчання під час отримання випускниками кваліфікацій рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра для чого розроблено наскрізні програми практичної підготовки фахівців із кожної спеціальності.

Разом з тим, враховуючи, що більшість майбутніх випускників університету буде працювати саме в таких господарствах, студенти, починаючи з другого курсу, відповідно до договорів із підприємствами аграрного профілю можуть самостійно (з дозволу відповідних кафедр або предметних комісій) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

В університеті запроваджено відбір талановитої молоді та організовано її поглиблену підготовку, стажування, в тому числі і за кордоном з метою подальшого включення її до відповідного кадрового резерву на керівні посади агропромислового виробництва.

З метою удосконалення практичної підготовки та орієнтацію її на світові наукові досягнення в аграрному виробництві значну частину навчального навантаження відведено на практичну підготовку в кращих аграрних підприємствах різних форм власності Швейцарії, Німеччини, Польщі, Данії, Норвегії, Голландії, Фінляндії, Франції, Канади, США, Австралії та Нової Зеландії, де студенти безпосередньо беруть участь у технологічних процесах при виробництві сільськогосподарської продукції за новітніми технологіями.

Практика студентів університету за змістом і метою поділяється на навчальну, технологічну або переддипломну і професійну (фахову, переддипломну, виробничу).

Завдання навчальної практики – ознайомлення студентів з специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально професійних та спеціальних дисциплін, оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі. Практичне навчання первинних професійних умінь і навичок здійснюється майстрами виробничого навчання, викладачами спеціальних дисциплін.

Навчальна практика включає практику:
- з окремих дисциплін;
- навчання студентів робочих професій;
- оволодіння навичками із спеціальності (комплексна навчальна практика).

На основі наскрізних програм практик розробляться робочі програми відповідних навчальних практик. При цьому враховуються навчальні плани і програми навчальних дисциплін.

Навчальна практика, а також окремі лабораторно-практичні роботи проводяться на базі філій кафедр на виробництві. На сьогоднішній день створено 89 філій кафедр, в умовах яких виконується 20% навчального навантаження в умовах виробництва.

Практичне навчання студентів здійснюється університетом на базі Навчально-наукового практичного центру Миколаївського НАУ (ННПЦ МНАУ). На базі центру розміщено студентський гуртожиток, який налічує 100 місць, їдальню. На теріторії центру знаходиться дослідне поле площею 450 га, створено машинно-технологічну станцію, завершено робота зі створення племінної ферми великої рогатої худоби, розширено матеріально-технічну базу. Згідно з графіком проведення навчальних і виробничих практик студентів університету на базі ННПЦ МНАУ протягом навчального року проходять навчальну практику близько 460 студентів університету.

Навчальна практика проводиться окрім ННПЦ МНАУ на підприємствах та господарствах – Кінологічний центр УМВС України в Миколаївській області, Миколаївський НДІ АПВ НААН України, ЗАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", Миколаївський зоопарк, ДСП "Миколаївська птахофабрика", ЗАТ "Аваль-Еталон", ФГ "Міг-Сервіс-Агро", ПОСП "Золота Нива", ВАТ "Миколаївське сільськогосподарське рибне підприємство", ЗАТ "Лакталіс-Україна", ТОВ ВКФ "Андре" Миколаївської області, ПОК "Зоря" Херсонської області, СЗАТ "Ольвія" Очаківського району, агрофірма "Зелене господарство", ВАТ "Радсад" Миколаївського району, Державне підприємство "Племрепродуктор "Степове", механічні майстерні інженерно-енергетичного факультету Миколаївського державного аграрного університету та ін.

Під час проведення навчальної практики студенти використовують спеціальну програму, необхідну навчальну літературу, інструктивні матеріали, бланки первинного обліку.

На основі "Типових програм практики", розроблених професорсько-викладацьким складом факультетів з усіх видів навчальної практики, викладачами розроблено робочі програми практичної підготовки з відповідних дисциплін.

Під час проходження навчальних практик, студенти отримують робітничі професії:
- на економічному факультеті: робітничу професію 4112 "Оператор комп'ютерного набору". Присвоєння робочих професій проводиться у відповідності з навчальним планом та існуючою ліцензією (серія АВ № 586091);
- на інженерно-енергетичному факультеті: робітничі професії 8322,2 "Водія автотранспортних засобів (категорія "В")", "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "А", "В", "С")", 7233 "Слюсар з механоскладальних робіт", 7241 "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування". Присвоєння робочих професій проводиться у відповідності з навчальним планом та існуючими ліцензіями (серія АВ №482454, серія АВ № 529127, серія АВ № 586091, серія АВ № 586291 відповідно);
- на факультеті агротехнологій: робітничі професії 6111 "Плодоовочівник", 6113 "Квітникар" та 6113 "Озеленювач" студентам ІІІ-ІV курсів. Присвоєння робочих професій проводиться у відповідності з навчальним планом та існуючою ліцензією (серія АВ № 482454);
- на факультеті ТВППТСБ: робітничі професії 6121 "Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці", 6121 "Оператор машинного доїння корів". Присвоєння робочих професій проводиться у відповідності з навчальним планом та існуючою ліцензією (серія АВ № 586091).

Вимоги до здобуття робітничої професії встановлюються програмами, які розробляються згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій.

Студентам, які оволоділи робітничою професією і склали кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації з професії.

Мета технологічної практики – ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах із виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певною циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

Кафедрами розроблені, згідно з програмами практики, завдання студентам, де вказано питання, з якими повинен ознайомитися студент за період технологічної практики. Під час технологічної практики передбачається виробнича робота студентів, за період якої підприємства надають студентам робочі місця відповідно до спеціальності, з якої навчається студент. В університеті є каталог баз проведення технологічних практик, до переліку якого увійшло понад 70 передових сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської облдержадміністрації. Це кращі господарства Південного регіону.

До ННПЦ МНАУ, ДП "Племрепродуктор "Степове", ВАТ "Радсад", СЗАТ "Ольвія", які паспортизовані,для проходження виробничої практики направляються студенти всіх спеціальностей університету загальною кількістю більше 460 чол. За матеріалами виробничої діяльності цих господарств студенти здійснюють підготовку курсових і дипломних проектів, магістерських робіт. На базі господарств проводиться виїзний захист дипломних та магістерських робіт, а їхні результати впроваджуються у виробництво.

Професійна практика – заключна ланка практичної підготовки. Проводиться в індивідуальному порядку на базі конкретного господарства або підприємства. Метою цієї практики є оволодіння професійним досвідом та готовність випускника до самостійної трудової діяльності, збір матеріалів для написання дипломної або магістерської роботи.

Постійно проводиться цілеспрямована робота з налагодження довгострокових взаємовигідних зв'язків та укладення договорів з провідними підприємствами регіону та створена база цих підприємств для проходження професійної практики студентами Миколаївського НАУ. Це сприяє посиленню партнерських зв'язків між навчальним закладом та майбутніми роботодавцями.

МНАУ. Практична підготовка студентів. МНАУ. Практична підготовка студентів.
МНАУ. Практична підготовка студентів. МНАУ. Практична підготовка студентів.
МНАУ. Практична підготовка студентів. МНАУ. Практична підготовка студентів.

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ