Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Наукова робота → Напрями науково-дослідної роботи

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-дослідна робота в університеті проводиться за трьома науковими напрямами: економічні, сільськогосподарські та технічні науки. Для організації цієї роботи діє наукова структура, найвищим рівнем якої є вчена рада та ректорат, середнім – науково-дослідний відділ та кафедри факультетів.

Науково-дослідна робота ведеться в оснащених сучасним обладнанням лабораторіях, на дослідному полі навчально-науково-практичного центру, а також у передових господарствах області.

Науково-дослідну роботу зосереджено на 27-ми кафедрах, у науковому інституті інноваційних технологій і змісту аграрної освіти, науково-дослідному інституті нових агропромислових об'єктів та навчально-інформаційних технологій, науково-дослідному інституті сучасних технологій в АПК, 25-ти проблемних лабораторіях. Наукові дослідження здійснюються силами професорсько-викладацького складу, студентами, аспірантами та науковими співробітниками.

В університеті започатковано та плідно працюють наукові школи відомих учених, як у нашій державі, так і за її межами.

Науковою школою професора, доктора технічних наук В.С.Шебаніна розроблено нові методи розрахунку стержневих систем металевих конструкцій з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності в галузі обмежених пластичних деформацій, на підставі яких видано низку нормативно-технічних документів. Керівник школи і основні напрями діяльності її зареєстровано у Кембріджському університеті (Англія) у міжнародному довіднику вчених.

Проблеми економічного розвитку агропромислового виробництва в регіоні, над якими працюють наукові школи професорів І.Н.Топіхи та І.І.Червена, спонукають науковців університету вести постійний пошук у напрямах: удосконалення форм власності й господарювання; становлення ринкової економіки та удосконалення економічних відносин в АПК; організації інтенсивного виробництва й підвищення ефективності економіки аграрних і агропромислових підприємств тощо.

Наукові дослідження сільськогосподарського напряму спрямовано на вирішення проблем, пов'язаних з актуальними завданнями сільськогосподарського виробництва, в першу чергу, на розроблення прогресивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції (наукова школа професора В.В.Гамаюнової); удосконалення стійкості ґрунтів та агроландшафтів Південного Степу України до вітрової та водної ерозій, а також дослідження дефляційних процесів (наукова школа професора С.Г.Чорного); удосконалення племінної роботи в тваринництві; застосування стимуляторів росту та фізіологічного стану тварин і птиці (наукова школа професора В.С.Топіхи) та ін.

Ці досягнення науки слід розвивати і надати їм вільний доступ у наукові простори інших країн.

Дослідницькі гранти та стипендії. В університеті проводиться програма по збільшенню частки наукових проектів і досліджень, які фінансуються грантами. Вчені нашого університету, аспіранти та студенти мають можливість брати участь у різних грантових і стипендіальних програмах з метою фінансування своїх досліджень і навчання:
Участь у програмах, грантах.

Публікації в міжнародних журналах. Результати досліджень з найбільшим впливом на світову науку та суспільство мають шанс бути опублікованими в журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз:
Видання у БД Scopus та Web of Science Core Collection.

Наявність публікації(й) в таких журналах створює ряд переваг для кар'єри вченого:
Підготовка статей для міжнародного журналу.

Публікації в міжнародному виданні також необхідні для захисту кандидатської або докторської дисертації:
Наказ № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
Додаток до Наказу № 1112 "Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук".

лінія

Ґрунтово-агрохімічна лабораторія


Повідомляємо, що групою висококваліфікованих ґрунтознавців та агрохіміків кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету була створена ґрунтово-агрохімічна лабораторія, яка 28 грудня 2009 року була атестована Державним підприємством "Миколаївстандартметрологія" на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Це зараз найсучасніша ґрунтово-агрохімічна лабораторія в Миколаївський області, на базі якої проводиться більшість аналізів ґрунту на найновішому аналітичному обладнанні за Державними стандартами України та Міжнародними стандартам ISO.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія. МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

В лабораторії проводяться агрохімічні обстеження земель сільськогосподарського призначення на основі сучасних досягнень в області інформаційних технологій в ґрунтознавстві та агрохімії. До основних агрохімічних аналізів відносяться вміст в ґрунті гумусу, вміст рухомого фосфору, обмінного калію, азоту, реакція ґрунтового розчину тощо. Відбір кожної ґрунтової проби передбачає її привязку до єдиної системи гографічного позиціонування за допомогою навігаційної системи GPS. Це дозволяє здійснювати детальний облік середовища наявності поживних речовин в ґрунтах та забезпеченість основними макроелементами рослин в просторі та часі, та оперативно управляти продуктивністю посівів. Агрохімічні дослідження дозволяють виявити просторові відмінності в розподілі показників родючості (гумусу, азоту, фосфору та калію) в межах кожного поля та розробити систему просторово-дифереційованого застосування добрив, як одного із найважливіших заходів вирівнювання родючості ґрунту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

Проведення агрохімічного обстеження ґрунтів на основі новітніх методик та засобів точного землеробства, геодезії та землеустрою в ґрунтово-агрохімічній лабораторії кафедри ґрунтознавства та агрохімії включає наступні особливості:
1. Відбір ґрунтових проб на аналіз вмісту поживних елементів проводиться з 1-4 га (на відміну від традиційної методики – з 25-40 га);
2. Місце відбору проби ґрунту визначається за допомогою GPS-прийомника, координати точки відбору фіксуються на місцевості з точністю 15-30 см. Можливість відновлення маршруту відбору проб на наступний рік;
3. Створення картограм просторового розподілу поживних елементів за допомогою спеціалізованого програмного продукту в автоматичному режимі;
4. Розрахунок диференційованих доз удобрення для кожної ділянки поля (за традиційною методикою дози добрив розраховуються за середньозваженим показником родючості);
5. На кожну мікроділянку поля добрива вносяться за потребою рослин залежно від забезпеченості ґрунту елементами живлення (за традиційною технологією вносяться усереднені дози NPK, що викликає перевитрати добрив або їх нестачу).

ґрунтово-агрохімічна лабораторія МНАУ. Результати обстеження традиційним способом. ґрунтово-агрохімічна лабораторія МНАУ. Результати обстеження "точним" способом.
Результати обстеження традиційним способом Результати обстеження "точним" способом.

В результаті використання даних агрохімічних обстежень, диференційованого внесення норм добрив підвищується рівень врожайності сільськогосподарських культур, економічна ефективність та екологічна безпечність використання мінеральних добрив, а з часом вирівнюється неоднорідність ґрунтової родючості.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка,
за адресою: 54020, м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73, факультет агротехнологій МНАУ,
кафедра ґрунтознавства та агрохімії;
E-mail: chorny@rambler.ru, schorny@mksat.net;
тел.: (097) 449-35-87; (093) 158-19-94; (093) 835-25-18.

лінія

Методика і техніка відбору зразків ґрунту

Точність агрохімічного обстеження сільськогосподарських земель значною мірою залежить від площі елементарної ділянки та кількості відібраних з неї точених (індивідуальних) проб, з яких складається репрезентативний змішаний (об'єднаний) зразок ґрунту для агрохімічного аналізу.

Елементарна ділянка – це найменша площа, яку можна охарактеризувати однією об'єднаною пробою ґрунту. Згідно державного стандарту України для здійснення суцільного агрохімічного обстеження орних земель рекомендовані наступні площі елементарних ділянок (табл.1,2,3).

В межах кожної елементарної ділянки прокладають маршрутний хід, по якому відбирають елементарну пробу. На не еродованих ґрунтах маршрутний хід прокладають посередині елементарної ділянки вздовж її довгої сторони. На еродованих ґрунтових відмінах, що розташовані на схилах довжиною більше 200 м, маршрутні ходи прокладають вздовж схилу, а на більш коротких – впоперек схилу.

МНАУ. Схеми прокладення маршрутних ходів.
Рис. Схеми прокладення маршрутних ходів: а) не еродовані ґрунти; б) еродовані ґрунти, довжина схилу 200 м; в) еродовані ґрунти, довжина схилу менше 200 м; г) лісові і плодові розсадники, овочеві сівозміни.

В межах кожної елементарної ділянки індивідуальні проби відбирають в точках, розташованих на маршрутній лінії через рівні інтервали. При цьому не допускається відбір зразків ґрунту поблизу доріг, куп і складів добрив і меліорантів, із дна розвальних борозен, на ділянках, що різко відрізняються за станом рослин.

Глибина відбору точених проб на орних землях визначається потужністю орного шару та глибиною розповсюдження кореневої системи (в більшості випадків вона складає для зернових культур 0-25 см, для просапних – 0-30 см).

Об'єднана проба ґрунту складається з 20-30 точечних проб, відібраних з елементарної ділянки. Її маса повинна бути в межах 1000 г.

Змішаний зразок (об'єднану пробу) разом з етикеткою переносять в торбинку чи коробочку і направляють на аналіз в лабораторію.

Етикетка повинна бути чіткою і сухою. На етикетці вказують: назву господарства, район, область, тип ґрунту, номер і площу поля, попередник, культуру, що планують вирощувати, планову урожайність, дату відбору зразку.

На загальну кількість відібраних зразків складають супровідну відомість за нижче наведеною формою, яка прикладається до проб ґрунту, які відправляють на аналіз.

МНАУ. Супровідна відомість відбору ґрунтових проб.

 

лінія

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ