Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Наукова робота → Наукові досягнення

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

1. Миколаївський національний аграрний університет забезпечує єдність аграрної освіти, аграрної науки, агропромислового виробництва шляхом впровадження у життя розробленої вченими університету Програми інноваційно-інвестиційних проектів «Інтеграція аграрної освіти, науки, виробництва» на 2013-2023 рр.

2. Вперше в Україні створено Науково-навчально-виробничий консорціум «Південний» науково-дослідних установ (7), аграрних закладів вищої освіти (5) та виробничих підприємств України (22)

3. Створено 4 інноваційні структури з питань комерціалізації наукових розробок (Науковий парк Миколаївського національного аграрного університету «Агроперспектива», Освітньо-інноваційний кластер «Агротехніка», Національний інноваційний кластер «Родючість ґрунтів», Центр екологічного землеробства «Південь Органік»).

4. Співпраця з вітчизняними та зарубіжними селекційними центрами у рамках діяльності Наукового парку Миколаївського національного аграрного університету «Агроперспектива» дала можливість провести сортовипробування 136 сучасних гібридів соняшнику, 106 сортів сорго, 68 сортів і гібридів кукурудзи. За укладеними договорами про сортовипробування овочевих культур з 8 іноземними компаніями Франції, Італії, Іспанії, Японії, США, Ізраїлю, Нідерландів, Швейцарії (Clause, Nunhems, Singenta, Nickerson-Zwaan, Sakata, Bejo, TaciSeed) виконано роботи з вивчення адаптивних характеристик 140 гібридів овочевих культур.

5. Створено 67 демонстраційних полігонів, у т.ч.: сучасних сортів і гібридів вітчизняної і зарубіжної селекції, зокрема зернових колосових культур - 7, зернової кукурудзи – 4, технічних культур – 8, овочевих і баштанних культур – 10, зернового, цукрового і віничного сорго – 4.

6. На 10-ти демонстраційних полігонах презентовано зразки новітньої сільськогосподарської техніки вітчизняного і зарубіжного виробництва.

7. На 26-ти демонстраційних полігонах представлено результати випробування новітніх мікродобрив і макродобрив, засобів захисту рослин, біопрепаратів і нанопрепаратів вітчизняного і зарубіжного виробництва.

8. Діють сертифікована ґрунтово-агрохімічна лабораторія, інноваційні навчально-наукові лабораторії: «Навчальна бухгалтерія», «Навчальний банк», навчальний полігон енергетичного обладнання. За сприяння ПАТ «Ельворті» створено навчальну лабораторію «Сільськогосподарські машини» та інші.

9. 162 вітчизняні та зарубіжні компанії (Україна, Німеччина, США, Італія, Франція, Австрія, Японія, Індія, Аргентина, Канада, Нідерланди, Угорщина, Молдова, Туреччина, Ізраїль, Сербія, Фінляндія, Чехія та ін.) на щорічних Днях поля презентували свої сучасні розробки.

10. Розроблено та удосконалено 14 агротехнологій щодо виробництва основних видів сільськогосподарських культур.

11. На демонстраційних полігонах проведено сортовипробування 212 сортів і гібридів зернових колосових культур усіх селекційних центрів України (Селекційно-генетичний інститут, Миронівський інститут пшениці ім. В. Ремесла, Інститут рослинництва ім. В. Юр’єва, Інститут зрошуваного землеробства, Всеукраїнський науково-дослідний інститут селекції; Білоцерківська селекційно-дослідна станція) та 24 сортів німецьких селекційних центрів DSV, Strube, Union Zatten. Сортовипробування фінансуються іноземними компаніями.

12. Співпраця університету у рамках діяльності Інноваційно-освітнього кластеру “Агротехніка” дала можливість випробувати 7 одиниць сучасної ґрунтообробної техніки бренду «Лозівські машини» в умовах Південного Степу, надані рекомендації щодо їх серійного виробництва. Отримано сільськогосподарських машин для проведення наукових досліджень понад 10 одиниць

13. За результатами II етапу Олімпіади та ІІ туру Конкурсу студентських наукових робіт студенти університету впродовж 2012-2018 рр. займають більше 30 призових місць щорічно (2012 р. – 38, 2013 р. – 40, 2014 р. – 39, 2015 р. – 38, 2016 р. – 40, 2017 р. – 54, 2018 р. – 74). На базі факультетів університету діє Науково-творче товариство студентів та аспірантів, яке об'єднує всі форми наукової роботи молодих науковців. Студенти університету щорічно становляться стипендіатами програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA». У 2017-2018 н.р. видано п’ять студентських наукових вісники, що активізує роботу молодих науковців. У щорічному обласному конкурсі наукових робіт молодих вчених Миколаївської області у восьми номінаціях конкурсу найкращими стали 13 молодих вчених області, серед них семеро – науковці Миколаївського національного аграрного університету (2018 р.).

14. Представники Ради молодих учених Миколаївського національного аграрного університету взяли участь у XІX Міжнародному науково-практичному форумі “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”. У 2018 році започатковано проведення регіонального форуму “Проблеми і перспективи взаємодії органів державного управління та молодіжних наукових об’єднань”. Підготовлено проектні пропозиції до програми ERASMUS+ (напрям Жан Моне)».

15. За кошти державного бюджету реалізовано та виконуються проекти за 2017-2018 рр.: «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження»; «Наукове обґрунтування та розробка нових методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин»; «Застосування інноваційних комплексних технологій живлення польових культур у сівозмінах зони Степу України».

16. У 2018-2019 н.р наказами Міністерства освіти і науки України університет є базовим з проведення 7 заходів всеукраїнського рівня (2 Конкурси та 5 Олімпіад), а саме: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю наук 20 «Аграрні науки та продовольство» по спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю наук 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Біологія»; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Організація та методика аудиту»; Всеукраїнська студентська олімпіада за галуззю знань 0901 «Сільське господарство і лісництво, напрям «Агрономія» за спеціальністю «Агрономія»; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Прогноз та програмування врожаю сільськогосподарських культур».

17. Університет є засновником 2 наукових фахових видань, у т.ч. 1 включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

18. В університеті діє аспірантура за 10 спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 03.00.13 – фізіологія людини і тварин; 03.00.15 – генетика (сільськогосподарські науки); 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика; 06.01.09 – рослинництво; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва; 06.02.01 – розведення і селекція тварин. Докторантура з 3 спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 06.02.01 – розведення та селекція тварин; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. У 2016 році проліцензовано аспірантуру зі спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та докторантуру зі спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

19. В університеті діє аспірантура за 10 спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 03.00.13 – фізіологія людини і тварин; 03.00.15 – генетика (сільськогосподарські науки); 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика; 06.01.09 – рослинництво; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва; 06.02.01 – розведення і селекція тварин. Докторантура з 3 спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 06.02.01 – розведення та селекція тварин; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. У 2016 році проліцензовано аспірантуру зі спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та докторантуру зі спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ