Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №274

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Вчена рада → Загальна інформація

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Загальна інформація

Вчений секретар:
телефон +38 0 (512) 58-05-95

Вчена рада Миколаївського національного аграрного університету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п`ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

У своїй діяльності Вчена рада керується Положенням про вчену раду, яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Миколаївського національного аграрного університету.

Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, директор інституту післядипломної освіти, директори коледжів університету, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених Статутом.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради становлять наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Основними завданнями Вченої ради Миколаївського національного аграрного університету є:
- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
- розроблення і подання конференції трудового колективу проекту Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Миколаївського національного аграрного університету;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалення за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, директорів коледжів;
- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалення рішення з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстав для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- затвердження тем дисертацій, індивідуальних планів роботи аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів, приймання рішення про призначення наукових керівників дисертаційних робіт;
- надання дозволу на видання та номеру ISBN навчальним та науковим матеріалам (монографіям, навчальним посібникам, підручникам тощо), авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники університету;
- приймання рішення про відкриття аспірантури або докторантури та про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі й докторантурі;
- щорічний розгляд питання щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, перегляд складу наукових керівників, консультантів та усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів та докторантів;
- схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- присвоєння вчених звань професора та доцента і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймання остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- розгляд інших питань діяльності Миколаївського національного аграрного університету відповідно до його Статуту.

Порядок денний засідання Вченої ради формується ректоратом з урахуванням пропозицій факультетів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради.

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у семінарі «Фітосанітарний контроль, як інструмент торговельної політики для формування спроможності національного бізнесу» який відбудеться в корпусі №5 Миколаївського НАУ 27 лютого 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Запрошуємо до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення Завантажити інформаційний лист

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ