Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №282

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Доступ до публічної інформації

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Доступ до публічної інформації

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Агрономія" зі спеціальності 201 "Агрономія" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Агроінженерія" зі спеціальності 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитації підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій" напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Агроінженерія" зі спеціальності 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Агрономія" зі спеціальності 201 "Агрономія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030502 - "Економічна кібернетика" освітнього ступеню "бакалавр"

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія»

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 074 (281) «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 205 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Агроінженерія" зі спеціальності 208 "Агроінженерія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент" зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Агрономія" зі спеціальності 201 "Агрономія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного вирбництва" напряму підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 8.10010203 - "Механізація сільского господарства" освітнього ступеня "Магістр" (галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 208 - "Агроінженерія" першого бакалаврського рівня вищої освіти, другого магістерського рівня вищої освіти)

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" напряму підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" освітнього ступеня "Бакалавр",...

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" освітнього ступеня "Бакалавр",...

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр", спеціальності 7.09010101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", спеціальності 8.090101 "Агрономія" освітнього ступеня "Магістр"(галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальності 201 "Агрономія" першого бакалаврського рівня вищої освіти, другого маігстерського рівня вищої освіти)

Результати проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 181 – «Харчові технології»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Миколаївський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кваліфікаційні роботи

Миколаївський національний аграрний університет надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації", постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади".

Надання публічної інформації МНАУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
- від фізичної особи (зразок);
- від юридичної особи (зразок);
- від об'єднань громадян (зразок);
- форма для подання запиту на інформацію у електронному виді.

Поштова адреса МНАУ для подання інформаційного запиту:
54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (0512) 34-10-82;
факс: (0512) 34-31-46;
електронна адреса: rector@mnau.edu.ua

лінія

Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді

Прізвище фізичної особи / найменування юридичної особи, об'єднання громадян:

Ім'я / відомості про юридичну особу:

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ:

Номер телефону:


Поштова адреса
вулиця, проспект:

будинок, корпус:

квартира:

населений пункт:

район:

область:

індекс:


Зміст запиту – вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит:


Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу:


лінія

До виконання наказу №166 від 19.02.2015 "Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів", представлено
пакет документів Миколаївського національного аграрного університету.

Далі...

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ