Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №281

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична рада → План роботи

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
УВАГА! Додатковий набір на освітній ступінь «Магістр» заочної форми навчання! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

План

роботи науково-методичної ради

Миколаївського національного аграрного університету

на 2018-2019 навчальний рік

 

Вересень, 2018 р.

Про основні напрями роботи науково-методичної ради університету, завдання науково-методичних комісій факультетів у 2018-2019 навчальному році та затвердження плану роботи науково-методичної ради на цей період.

 

Голова науково-методичної ради
Бабенко Д.В.

2. Про стан підготовки робочих програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практик кафедр факультетів університету. Затвердження планів роботи науково-методичних комісій факультетів на 2018-2019 навчальний рік.

 

Голови НМК факультетів
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Стародубець О.О., Пономаренко Н.Г.

3. Поточні питання.

Жовтень, 2018 р.

1. Про організацію та навчально-методичне забезпечення атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, у формі державного іспиту на факультетах університету.

 

Голови НМК факультетів:
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Стародубець О.О.
Комісія:
Горбунова К.М., Коваленко О.А., Калиниченко Г.І.

2. Про перспективи та варіанти підвищення показників МНАУ у академічних рейтингах закладів вищої освіти (за переліком основних рейтингів).

 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Сіренко Н.М.

3. Поточні питання

Листопад, 2018 р.

1. Про організацію та навчально-методичне забезпечення інтегрованих занять з іноземної мови за професійним спрямуванням.

 

Голова НМК факультету культури і виховання
Пономаренко Н.Г.
Комісія:
Кушнарьова О.М., Гончаренко І.В., Кравченко Т.П.

2. Про особливості організації співпраці з роботодавцями для забезпечення професійної підготовки та майбутнього працевлаштування випускників факультетів університету в контексті впровадження дуальної освіти.

 

Заступники деканів з навчальної роботи:
Вахоніна Л.В., Калюжна О.В., Стамат В.М., Маркова Н.В., Трибрат Р.О.
Комісія:
Дробітько А.В., Біліченко О.С., Портна Ю.В.

3. Поточні питання.

Грудень, 2018 р.

1. Про рівень науково-методичного забезпечення проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році.

 

Заступники деканів з наукової роботи
Іваненко Т.Я., Кравченко О.О., Панфілова А.В., Ксьонжик І.В., Марченко Д.Д.
Комісія:
Потриваєва Н.В., Дубініна М.В., Полянський П.М.

2. Про напрями роботи бібліотеки щодо допомоги науковцям університету по використанню наукометричних баз даних та заповненню в них власних профілів НПП.

 

Директор бібліотеки
Пустова О.Г.
Комісія:
Корхова М.М., Пономаренко Н.Г., Коваленко Г.В.

3. Поточні питання.

Січень, 2019 р.

1. Про досвід і перспективи застосування інноваційних технологій навчання та інноваційних методів викладання навчальних дисциплін у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти.

 

Голови НМК факультетів
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Стародубець О.О., Пономаренко Н.Г. Комісія:
Мандрик Л.П., Веліховська А.Б., Тищенко С.І.

2. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультетів університету за 2018 рік та затвердження плану її видання на 2019 рік.

 

Начальник навчального відділу Степанова Л.Т.

3. Поточні питання.

Лютий, 2019 р.

1. Про організацію навчання здобувачів вищої освіти та стажування науково-педагогічних працівників університету в контексті реалізації права на академічну мобільність та програм подвійних дипломів.

 

Заступники деканів з навчальної роботи:
Вахоніна Л.В., Калюжна О.В., Стамат В.М., Маркова Н.В., Трибрат Р.О.
Комісія:
Сіренко Н.М., Гавриш В.І., Карбашевський В.В.

2. Про ефективність функціонування системи та документальний супровід внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті.

 

Уповноважений представник керівництва з якості
Соколік В.Д.
Комісія:
Чебан Ю.Ю., Козаченко Л.А., Панфілова А.В.

3. Поточні питання.

Березень, 2019 р.

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих (семестрових) навчальних планів і графіків освітнього процесу на 2019-2020 н. р. для факультетів університету, відділу аспірантури та ТЕК Миколаївського НАУ.

 

Декани факультетів:
Вишневська О.М., Шебаніна О.В., Горбунова К.М., Дробітько А.В., Гиль М.І., Кушнарьова О.М., Мандрик Л.П.
Комісія:
Степанова Л.Т., Потриваєва Н.В., Біліченко О.С.

2. Про стан інформаційного забезпечення офіційного сайту університету як ефективного засобу створення позитивного іміджу закладу вищої освіти.

 

Завідувач кафедри інформаційних систем і технологій
Волосюк Ю.В.
Комісія:
Котикова О.І., Мельник І.О., Деменкова Н.В.

3. Поточні питання.

Квітень, 2019 р.

1. Про використання нетрадиційних форм навчання як творчого пошуку викладача коледжу.

 

Заступники директорів коледжів МНАУ з навчальної роботи
Мандрик Л.П., Кузнєцова Т.М., Волобоєва Л.І., Тубичко О.М.
Комісія:
Волосюк Ю.В., Каращук Л.М., Бацуровська І.В.

2. Про публікаційну активність і продуктивність професорсько-викладацького складу як фактор підвищення рейтингу університету в науковому і освітньому просторі та заходи щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності в університеті.

 

Завідуюча НДВ
Потриваєва Н.В.

3. Поточні питання.

Травень, 2019 р.

1. Про досвід набуття, охорони та захисту прав учасників освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності (авторських свідоцтв, патентів тощо).

 

Завідувач кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу
Гавриш В.І.
Доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Рябенко Г.М.
Комісія:
Манушкіна Т.М., Атаманюк І.П., Соколік В.Д.

2. Про результати роботи науково-творчого товариства молодих науковців факультетів із врахуванням інноваційних методів роботи студентської колегії у науково-дослідній роботі університету та підсумки участі здобувачів вищої освіти в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях, стартап-проектах тощо.

 

Заступники деканів з наукової роботи
Іваненко Т.Я., Кравченко О.О., Панфілова А.В., Ксьонжик І.В., Марченко Д.Д.
Комісія:
Потриваєва Н.В., Чебан Ю.Ю., Полянський П.М.

3. Поточні питання.

Червень, 2019 р.

1. Звіти голів науково-методичних комісій факультетів університету про виконання планів роботи у 2018-2019 навчальному році. Виконання рішень, ухвалених науково-методичною радою університету у 2018-2019 навчальному році.

 

Голови НМК факультетів
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Чебан Ю.Ю., Коваленко Г.В., Стародубець О.О., Пономаренко Н.Г.
Комісія:
Корхова М.М., Потриваєва Н.В., Горбунова К.М., Пустова О.Г., Волосюк Ю.В., Кушнарьова О.М.

2. Про підсумки роботи науково-методичної ради університету за 2018-2019 навчальний рік та заходи щодо її покращення у контексті сучасних тенденцій розвитку університетської освіти України.

 

Голова науково-методичної ради університету
Бабенко Д.В.

3. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти», яка відбудеться 21-22 листопада 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ