Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична комісія інженерно-енергетичного факультету

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія інженерно-енергетичного факультету

Склад науково-методичної комісії інженерно-енергетичного факультету МНАУ

Голова:
Горбенко О. А. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри агроінженерії.
Секретар:
Баранова О. В. – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін.
Члени науково-методичної комісії:
Атаманюк І. П. – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики;
Гавриш В.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри тракторів та сільскогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу
Полянський П. М. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін.
Плахтир О. О. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Кириченко О.С. – кандидат технічних наук,доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки


План роботи науково-методичної комісії інженерно-енергетичного факультету
Миколаївського національного аграрного університету на 2016-2017 н. р.


Вересень 2017 р.

1. Про затвердження плану роботи методичної комісії.
2. Про розподіл обов’язків між членами методичної комісії.
3. Про розгляд та затвердження тем і закріплення керівників магістерських робіт зі спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 015 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства».
4. Про виконання плану видання методичної літератури за 2016– 2017 н.р.
5. Поточні питання.

Жовтень 2017 р.

1. Про роботу філій кафедр факультету та методичне забезпечення занять.
2. Про методичне забезпечення дипломного проектування ОС «Магістр».
3. Про підготовку тестів для ректорської перевірки знань з дисциплін, що закріпленні за кафедрами факультету
4. Про розгляд та затвердження графіку проведення науково-методичних семінарів.
5. Поточні питання.

Листопад 2017 р.

1. Про застосування тестів для поточного та підсумкового контролю знань студентів.
2. Про наповненість дистанційних курсів в системі «MOODLE», що закріпленні за кафедрами
3. Про проведення міжсесійного контролю знань.
4. Поточні питання

Грудень 2017 р.

1. Про вдосконалення дистанційного навчання та його елементів на інженерно-енергетичному факультеті.
2. Про результати видання методичної літератури на кафедрах факультету за 2017р.
3. Про підсумки проведення відкритих занять та взаємовідвідувань на кафедрах факультету.
4. Про організацію дипломного проектування студентів заочної форми навчання.
5. Поточні питання.

Січень 2018 р.

1. Про затвердження плану видання методичної літератури кафедрами факультету на 2018р.
2. Про аналіз ефективності застосування європейської кредитно – трансферної системи навчання з рейтинговою оцінкою знань студентів на кафедрах інженерно-енергетичного факультету.
3. Про підготовку конкурсних наукових робіт студентів на кафедрах факультету.
4. Поточні питання.

Лютий 2018 р.

1. Про дотримання графіку підготовки магістерських робіт денної форми навчання до захисту
2. Про методичні інновації – як ресурс вдосконалення системи навчання.
3. Поточні питання.

Березень 2018 р.

1. Про підсумки захисту дипломних робіт студентами денної форми навчання та заходи щодо покращення дипломного проектування.
2. Про методичне забезпечення різних форм науково-дослідної та самостійної роботи студентів.
3. Поточні питання. .

Квітень 2018 р.

1. Про стан готовності до проведення залікової та екзаменаційної сесії.
2. Про методичне забезпечення навчальних та виробничих практик.
3. Поточні питання.

Травень 2018 р.

1. Про стан підготовки навчально-плануючої документації кафедр.
2. Про вимоги щодо розробки та оформлення навчальної документації на новий навчальний рік.
3. Поточні питання.

Червень 2018 р.

1. Про підсумки роботи методичної комісії за 2017– 2018 навчальний рік.
2. Про розгляд і затвердження реєстрів робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрах інженерно-енергетичного факультету.
3. Про розгляд і погодження навчально-методичних комплексів з дисциплін, що викладаються на кафедрах інженерно-енергетичного факультету на 2018-2019 навчальний рік.
4. Про розгляд і затвердження робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрах інженерно-енергетичного факультету на 2018 – 2019 навчальний рік.
5. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ