Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ > НМК ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія факультету агротехнологій

Склад науково-методичної комісії факультету агротехнологій

Голова:
Манушкіна Т.М. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, геодезії та землеустрою.
Заступник голови:
Антипова Л.К. – д-р с.-г. наук, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства.
Секретар:
Корхова М. М. - канд. с-г. наук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства
Члени науково-методичної комісії:
Гамаюнова В.В.– д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою
Коваленко О.А.– канд. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства;

План роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій на 2018-2019 навчальний рік


Вересень, 2018 р.

1. Про розгляд і затвердження плану роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій на 2018-2019 навчальний рік.
2. Про стан підготовки робочих програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практик на кафедрах факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Жовтень, 2018 р.

1. Про особливості організації співробітництва кафедр факультету агротехнологій з роботодавцями у контексті впровадження дуальної освіти.
2. Про навчально-методичне забезпечення дисциплін освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 201 Агрономія.
3. Поточні питання.

Листопад, 2018 р.

1. Про використання сучасних інформаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін на кафедрах факультету агротехнологій.
2. Про стан та можливості публікацій результатів досліджень науково-педагогічних працівників факультету агротехнологій в іноземних виданнях, а також у зарубіжних наукових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science.
3. Поточні питання.

Грудень, 2018 р.

1. Про застосування інноваційних методів викладання навчальних дисциплін на кафедрах факультету агротехнологій.
2. Про рівень науково-методичного забезпечення проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році.
3. Поточні питання.

Січень, 2019 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультету агротехнологій за 2018 рік та затвердження плану її видання на 2019 рік.
2. Про підготовку та основні етапи створення електронних посібників і підручників.
3. Поточні питання.

Лютий, 2019 р.

1. Про участь студентів освітнього ступеня «Магістр» у науково-дослідній роботі кафедр факультету агротехнологій.
2. Про організацію академічної мобільності викладачів і студентів факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Березень, 2019 р.

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих (семестрових) навчальних планів і графіків освітнього процесу на 2019-2020 н. р. по денній та заочній формах навчання факультету агротехнологій.
2. Про навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах навчально-наукових лабораторій факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Квітень, 2019 р.

1. Про виконання плану видання методичної літератури за перший квартал 2019 р.
2. Про організацію та методичне забезпечення проведення занять в умовах філій кафедр факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Травень, 2019 р.

1. Про організацію та методичне забезпечення проведення навчальних та виробничих практик на факультеті агротехнологій.
2. Про підготовку кафедр факультету до проведення літньої екзаменаційної сесії.
3. Поточні питання.

Червень, 2019 р.

1. Про розгляд і затвердження робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій на 2019-2020 н.р.
2. Про підсумки роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій за 2018-2019 навчальний рік.
3. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ