Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ > НМК ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія факультету агротехнологій

Склад науково-методичної комісії факультету агротехнологій

Голова:
Манушкіна Т.М. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, геодезії та землеустрою.
Заступник голови:
Антипова Л.К. – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва та СПГ.
Секретар:
Корхова М. М. - канд. с-г. наук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства
Члени науково-методичної комісії:
Гамаюнова В.В.– професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою
Коваленко О.А.– кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та СПГ;

План роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету на 2017-2018 н. р.


Вересень, 2017 р.

1. Про розгляд і затвердження плану роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій на 2017-2018 навчальний рік.
2. Про стан підготовки робочих програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практик кафедр факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Жовтень, 2017 р.

1. Про особливості організації освітнього процесу у 2017-2018 н. р. Імплементація положень Закону України «Про вищу освіту».
2. Про шляхи удосконалення та методичне забезпечення проведення профорієнтаційної роботи кафедрами факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Листопад 2017 р.

1. Про навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах навчально-наукових лабораторій факультету агротехнологій.
2. Про особливості організації співробітництва з роботодавцями для забезпечення професійної підготовки та майбутнього працевлаштування випускників факультету агротехнологій в контексті впровадження дуальної освіти.
3. Поточні питання.

Грудень 2017 р.

1. Про навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти на кафедрах факультету агротехнологій.
2. Про рівень науково-методичного забезпечення проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017-2018 навчальному році.
3. Поточні питання.

Січень 2018 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультету агротехнологій за 2017 рік та затвердження плану її видання на 2018 рік.
2. Про рівень науково-методичного забезпечення та напрями удосконалення лекційного викладання навчальних дисциплін на кафедрах факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Лютий 2018 р.

1. Про методичні аспекти організації, керівництва та проведення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в рамках освітнього процесу. Участь здобувачів вищої освіти, які займаються в наукових гуртках, у конференціях, конкурсах наукових робіт, ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.
2. Про використання сучасних інформаційних технологій у практичній підготовці здобувачів вищої освіти та стан формування електронної бази тестових завдань з дисциплін, що викладаються на кафедрах факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Березень 2018 р.

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих (семестрових) навчальних планів і графіків освітнього процесу на 2018-2019 н. р. по денній та заочній формах навчання факультету агротехнологій.
2. Про сучасний стан та перспективи розвитку забезпечення освітнього процесу на факультеті агротехнологій лабораторним обладнанням, технічними засобами згідно з вимогами чинних нормативів.
3. Поточні питання.

Квітень 2018 р.

1. Про виконання плану видання методичної літератури за перший квартал 2018 р.
2. Про публікаційну активність і продуктивність професорсько-викладацького складу як фактор підвищення рейтингу університету в науковому і освітньому просторі.
3. Поточні питання.

Травень 2018 р.

1. Про організацію та методичне забезпечення проведення навчальних та виробничих практик на факультеті агротехнологій.
2. Про підготовку кафедр факультету до проведення літньої екзаменаційної сесії.
3. Поточні питання.

Червень 2018 р.

1. Про розгляд і затвердження робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій на 2018-2019 н.р.
2. Про підсумки роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій за 2017-2018 навчальний рік.
3. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ