Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ > НМК ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія факультету агротехнологій

Склад науково-методичної комісії факультету агротехнологій

Голова:
Манушкіна Т.М. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства, геодезії та землеустрою.
Заступник голови:
Антипова Л.К. – д-р с.-г. наук, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства.
Секретар:
Корхова М. М. - канд. с-г. наук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства
Члени науково-методичної комісії:
Гамаюнова В.В.– д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою
Коваленко О.А.– канд. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства;

План роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій на 2018-2019 навчальний рік


Вересень, 2018 р.

1. Про розгляд і затвердження плану роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій на 2018-2019 навчальний рік.
2. Про стан підготовки робочих програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практик на кафедрах факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Жовтень, 2018 р.

1. Про особливості організації співробітництва кафедр факультету агротехнологій з роботодавцями у контексті впровадження дуальної освіти.
2. Про навчально-методичне забезпечення дисциплін освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 201 Агрономія.
3. Поточні питання.

Листопад, 2018 р.

1. Про використання сучасних інформаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін на кафедрах факультету агротехнологій.
2. Про стан та можливості публікацій результатів досліджень науково-педагогічних працівників факультету агротехнологій в іноземних виданнях, а також у зарубіжних наукових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science.
3. Поточні питання.

Грудень, 2018 р.

1. Про застосування інноваційних методів викладання навчальних дисциплін на кафедрах факультету агротехнологій.
2. Про рівень науково-методичного забезпечення проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 навчальному році.
3. Поточні питання.

Січень, 2019 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультету агротехнологій за 2018 рік та затвердження плану її видання на 2019 рік.
2. Про підготовку та основні етапи створення електронних посібників і підручників.
3. Поточні питання.

Лютий, 2019 р.

1. Про участь студентів освітнього ступеня «Магістр» у науково-дослідній роботі кафедр факультету агротехнологій.
2. Про організацію академічної мобільності викладачів і студентів факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Березень, 2019 р.

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих (семестрових) навчальних планів і графіків освітнього процесу на 2019-2020 н. р. по денній та заочній формах навчання факультету агротехнологій.
2. Про навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах навчально-наукових лабораторій факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Квітень, 2019 р.

1. Про виконання плану видання методичної літератури за перший квартал 2019 р.
2. Про організацію та методичне забезпечення проведення занять в умовах філій кафедр факультету агротехнологій.
3. Поточні питання.

Травень, 2019 р.

1. Про організацію та методичне забезпечення проведення навчальних та виробничих практик на факультеті агротехнологій.
2. Про підготовку кафедр факультету до проведення літньої екзаменаційної сесії.
3. Поточні питання.

Червень, 2019 р.

1. Про розгляд і затвердження робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій на 2019-2020 н.р.
2. Про підсумки роботи науково-методичної комісії факультету агротехнологій за 2018-2019 навчальний рік.
3. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ