Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ - НМК ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія обліково-фінансового факультету

Склад науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету

Голова:
Чебан Ю.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування
Секретар:
Костирко А. Г. – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування;
Члени науково-методичної комісії:
Ксьонжик І. В. – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування;
Борян Л.О. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
Кравченко Т. П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Бурковська А.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Лесік І.М. – кандидат економічних наук, асистент кафедри економічної теорії і суспільних наук

План роботи науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету на 2017-2018 навчальний рік


Вересень 2017 р.

1. Про стан підготовки робочих програм, планів та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету на поточний навчальний рік. Про стан підготовки навчальних посібників та підручників.
2.Про проведення семінару для здобувачів обліково-фінансового факультету 1-2 курсів з можливостей і напрямів наукової роботи.
3. Поточні питання.

Жовтень 2017 р.

1. Про результати співпраці з роботодавцями та напрями їх удосконалення.
2. Про стан використання та перспективи впровадження фахових навчальних програм для підготовки фахівців на кафедрах обліково-фінансового факультету.
3. Поточні питання.

Листопад 2017 р.

1. Про стан організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
2. Про стан наповнення навчально-методичними і науковими матеріалами Репозитарія бібліотеки МНАУ.
3. Поточні питання.

Грудень 2017 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури за 2017 рік та особливості його формування на 2018 рік.
2. Про особливості організації та методичного забезпечення оцінки здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за Європейською кредитно-трансфертною системою та пропозиції щодо їх удосконалення на кафедрах обліково-фінансового факультету.
3. Поточні питання.

Січень 2018 р.

1. Про розгляд і затвердження плану видання навчально-методичної літератури на 2018 рік.
2. Про особливості, методичне забезпечення та напрями удосконалення проведення лекційних занять на кафедрах факультету.
3. Поточні питання.

Лютий 2018 р.

1. Про затвердження навчальних планів і робочих (семестрових) навчальних планів на 2018-2019 н.р.
2. Про затвердження екзаменаційних білетів та пакетів завдань для проведення державної атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр».
3. Затвердження освітніх програм за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
4. Поточні питання.

Березень 2018 р.

1. Про стан організаційно-методичного забезпечення академічної мобільності та використання можливостей дуальної освіти здобувачами вищої освіти.
2. Про досвід використання новітніх форм і методів навчання на кафедрах факультету.
3. Поточні питання.

Квітень 2018 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури за перший квартал 2018 року.
2. Про розширення напрямів наукових досліджень у випускних магістерських роботах здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» та використання іноземної мови у висвітленні його результатів.
3. Про підготовку, технологічні етапи створення та оприлюднення електронних підручників, посібників.
4. Поточні питання.

Травень 2018 р.

1. Про участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі кафедр обліково-фінансового факультету.
2.Про стан та можливості публікацій науково-педагогічних працівників обліково-фінансового факультету в іноземних виданнях, а також у зарубіжних наукових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз: Scopus, Web of Science, Index Copernicus.
3. Поточні питання.

Червень 2018 р.

1. Розгляд і затвердження робочих програм, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету на 2017-2018 навчальний рік.
2. Про підсумки роботи науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету за 2017-2018 навчальний рік.
3. Про розгляд і затвердження плану роботи науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету на 2018-2019 навчальний рік.
4. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ