Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ - НМК ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія обліково-фінансового факультету

Склад науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету

Голова:
Чебан Ю.Ю. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування
Секретар:
Костирко А. Г. – канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування;
Члени науково-методичної комісії:
Ксьонжик І. В. – д-р екон. наук, професор кафедри обліку і оподаткування;
Борян Л.О. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
Кравченко Т. П. – канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри українознавства
Бурковська А.В. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Лесік І.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук

План роботи науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету ННІ економіки та управління МНАУ на 2018-2019 навчальний рік


Вересень, 2018 р.

1. Про стан підготовки та затвердження робочих програм, планів та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету на поточний навчальний рік.
2. Про проведення семінару для здобувачів обліково-фінансового факультету 1-2 курсів денної форми навчання та 3-6 курсів заочної форми навчання з можливостей і напрямів наукової роботи.
3. Про пропозиції щодо напрямів і змісту проведення міжкафедральних і міжфакультетських науково-методичних семінарів.
4. Поточні питання.

Жовтень, 2018 р.

1. Про організацію та навчально-методичне забезпечення атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, у формі державного екзамену на факультетах університету.
2. Про досвід створення, оновлення та видання навчальних посібників на кафедрах університету
3. Поточні питання.

Листопад, 2018 р.

1. Про особливості організації співпраці з роботодавцями для забезпечення професійної підготовки та майбутнього працевлаштування випускників факультету в контексті впровадження дуальної освіти.
2. Про досвід і перспективи застосування інноваційних технологій навчання та інноваційних методів викладання навчальних дисциплін у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті.
3. Про результати вивчення іноземних мов учасників освітнього процесу, викладання навчальних модулів й навчальних дисциплін іноземними мовами, підготовку до ЗНО з іноземної мови для вступу на ОС «Магістр».
4. Поточні питання.

Грудень, 2018 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури за 2018 рік та особливості його формування на 2019 рік.
2. Про рівень науково-методичного забезпечення проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році.
3. Поточні питання.

Січень, 2019 р.

1. Про розгляд і затвердження плану видання навчально-методичної літератури на 2019 рік.
2. Про організацію навчання здобувачів вищої освіти та стажування науково-педагогічних працівників факультету, зокрема в контексті реалізації права на академічну мобільність та програм подвійних дипломів.
3. Поточні питання.

Лютий, 2019 р.

1. Про стан інформаційного забезпечення офіційного сайту університету та персональних сторінок кафедр факультету як ефективного засобу створення позитивного іміджу закладу вищої освіти.
2. Про використання нетрадиційних форм навчання як творчого пошуку науково-педагогічного працівника факультету.
3. Поточні питання.

Березень, 2019 р.

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих (семестрових) навчальних планів і графіків освітнього процесу на 2019-2020 н. р.
2. Про залучення роботодавців, практиків, провідних науковців до освітнього процесу факультету.
3. Поточні питання.

Квітень, 2019 р.

1. Про організаційно-методичне та документальне забезпечення роботи наукових гуртків на факультеті.
2. Про особливості та стан наповнення навчально-методичними та науковими матеріалами Репозитарія бібліотеки університету.
3. Поточні питання.

Травень, 2019 р.

1. Про досвід набуття, охорони та захисту прав учасників освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності (авторських свідоцтв, патентів тощо).
2. Про результати роботи науково-творчого товариства молодих науковців факультету із врахуванням інноваційних методів роботи студентської колегії у науково-дослідній роботі університету та підсумки участі здобувачів вищої освіти в олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях, стартап-проектах тощо.
3. Поточні питання.

Червень, 2019 р.

1. Про розгляд і затвердження робочих програм, навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету на 2019-2020 навчальний рік.
2. Про підсумки роботи науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету за 2019-2020 навчальний рік.
3. Про розгляд плану роботи науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету на 2019-2020 навчальний рік.
4. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ