Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ - НМК ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія факультету менеджменту

Склад науково-методичної комісії факультету менеджменту

Голова:
Коваленко Г.В. – канд. екон. наук, старший викладач кафедри економіки підприємств
Заступник голови:
Іваненко Т.Я. – заступник декана з наукової роботи, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств.
Секретар:
Галунець Н.І. –асистент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки
Члени науково-методичної комісії:
Клочан І.В. – д-р екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання
Стільник В.В. – канд. екон. наук, асистент кафедри менеджменту і маректингу


План роботи науково-методичної комісії факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету на 2018-2019 навчальний рік


Вересень, 2018 р.

1. Про основні завдання науково-методичної комісії факультету і коригування плану роботи на 2018-2019 навчальний рік.
2. Про стан підготовки робочих програм з навчальних дисциплін і практик кафедр факультету. Стан наповнення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін.
3. Поточні питання.

Жовтень, 2018 р.

1. Про розвиток міжнародної наукової діяльності на факультеті менеджменту.
2. Про інформаційне наповнення офіційних сторінок кафедр.
3. Поточні питання.

Листопад, 2018 р.

1. Про підготовку кафедр факультету до проведення зимової екзаменаційної сесії.
2. Про своєчасне представлення наукових праць науково-педагогічними працівниками у репозитарії МНАУ.
3. Поточні питання.

Грудень, 2018 р.

1. Про науково-методичне забезпечення практичної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти на кафедрах факультету менеджменту.
2. Про проведення відкритих занять та розповсюдження передового педагогічного досвіду провідних науково-педагогічних працівників факультету.
3. Поточні питання.

Січень, 2019 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультету за 2018р. та затвердження плану її видання на 2019р.
2. Про роботу науково-педагогічних працівників факультету в напрямі налагодження процесу розробки видань електронних навчальних посібників і підручників.
3. Поточні питання.

Лютий, 2019 р.

1. Про можливості удосконалення лекційного викладання: використання лекцій-екскурсій, інтерактивних лекцій, бінарних лекцій, лекцій-конференцій.
2. Про розміщення на персональних сторінках науково-педагогічних працівників кафедр повного переліку науково-методичних праць із посиланнями на pdf-файли у репозитарії університету.
3. Поточні питання.

Березень, 2019 р.

1. Про розгляд і схвалення навчальних планів та робочих (семестрових) навчальних планів і графіків освітнього процесу на 2019-2020 н.р. для факультету менеджменту.
2. Про залучення педагогічних працівників коледжів до написання науково-методичних праць спільних з професорсько-викладацьким складом МНАУ.
3. Поточні питання.

Квітень, 2019 р.

1. Про забезпечення науково-методичного супроводу участі науково-педагогічних працівників факультету у грантових програмах.
2. Про публікаційну активність науково-педагогічних працівників в міжнародних наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
3. Поточні питання.

Травень, 2019 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури за І-півріччя 2019р.
2. Про підготовку кафедр факультету до проведення літньої екзаменаційної сесії.
3. Поточні питання.

Червень, 2019 р.

1. Про розгляд і затвердження робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту на 2019-2020 н.р.
2. Звіт про роботу науково-методичної комісії факультету менеджменту за 2018-2019 н.р. та заходи щодо її поліпшення у контексті сучасних тенденцій розвитку університетської освіти України.
3. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ