Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

НМК ФАКУЛЬТЕТІВ - НМК ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-методична комісія факультету менеджменту

Склад науково-методичної комісії факультету менеджменту

Голова:
Коваленко Г.В. – кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємств
Заступник голови:
Домаскіна М. А. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання.
Секретар:
Галунець Н.І. –асистент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки
Члени науково-методичної комісії:
Іваненко Т. Я. – заступник декана з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств;
Стільник В.В. – кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту і маректингу


План роботи науково-методичної комісії факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету на 2017-2018 навчальний рік


Вересень 2017 р.

1. Про основні завдання науково-методичної комісії факультету і коригування плану роботи на 2017-2018 навчальний рік.
2. Про стан підготовки робочих програм з навчальних дисциплін і практик кафедр факультету. Наповнення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін.
3. Поточні питання.

Жовтень 2017 р.

1. Про розвиток міжнародної наукової діяльності на кафедрах факультету менеджменту.
2. Про структуру офіційних сторінок (web-сайтів) кафедр факультету менеджменту та їх інформаційне наповнення.
3. Поточні питання.

Листопад 2017 р.

1. Про навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах навчально-наукових лабораторій факультету менеджменту.
2. Про підготовку кафедр факультету до проведення зимової екзаменаційної сесії.
3. Поточні питання.

Грудень 2017 р.

1. Про науково-методичне забезпечення практичної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти на кафедрах економіки підприємств, управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств.
2. Про методичне забезпечення дисциплін, які викладаються для здобувачів нових спеціальностей факультету менеджменту.
4. Поточні питання.

Січень 2018 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультету за 2017р. та затвердження плану її видання за 2018р.
2. Про науково-методичне забезпечення практичної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти на кафедрах менеджменту та маркетингу, економічної кібернетики та математичного моделювання.
3. Поточні питання.

Лютий 2018 р.

1. Про використання сучасних програмних засобів автоматизації в практичній підготовці здобувачів вищої освіти.
2. Про забезпечення дистанційної форми навчання на факультеті та ефективність його використання в очній та заочній формах навчання.
3. Про роботу професорсько-викладацького складу за госпдоговірними та ініціативними темами, участь у наукових грантах та конкурсах на міжнародному рівні.
4. Поточні питання.

Березень 2018 р.

1. Про забезпечення навчального процесу навчальними та методичними кабінетами і лабораторіями для проведення занять на факультеті.
2. Про організацію академічної мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти МНАУ.
3. Поточні питання.

Квітень 2018 р.

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури за І-півріччя 2018р.
2. Про взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками факультету менеджменту.
3. Поточні питання.

Травень 2018 р.

1. Про підготовку кафедр факультету до проведення літньої екзаменаційної сесії.
2. Про організацію та бази проведення навчальних та виробничих практик на факультеті менеджменту (бази практики, методичне забезпечення).
3. Про публікаційну активність професорсько-викладацького складу як фактор підвищення рейтингу університету в науковому просторі.
4. Поточні питання.

Червень 2018 р.

1. Про розгляд і затвердження робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту на 2017-2018 н.р.
2. Звіт про роботу науково-методичної комісії факультету менеджменту за 2017-2018 н.р. та заходи щодо її поліпшення у контексті сучасних тенденцій розвитку університетської освіти України.
3. Поточні питання.

Голова науково-методичної комісії
факультету менеджменту
Коваленко Г.В.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ