Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Спеціалізовані вчені ради. Путівник → Д 38.806.01

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Путівник

Путівник» по спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01

у Миколаївському національному аграрному університеті

1. Прийом документів

Документи атестаційної справи згідно з Переліком, що зазначений у додатку 2 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 р. №1059 (далі – Положення), здобувач подає секретарю (54020, м. Миколаїв, вул.   Паризької комуни 9, к.119) спеціалізованої вченої ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті на якому планується прийняття дисертації до попереднього розгляду.

Дисертаційні роботи здобувачів, які виконані в інших установах та ВНЗ проходять попередню експертизу, яку забезпечує міжкафедральний науковий семінар в Миколаївському національному аграрному університеті.

Міжкафедральний науковий семінар рекомендує дисертацію до розгляду в спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 за умови висновку, що свідчить про її оригінальний характер та відсутність авторських запозичень.

2. Прийняття дисертації до попереднього розгляду

Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності документів, визначених у переліку (додаток 2) та після перевірки дисертаційної роботи на академічний плагіат.

Результати перевірки роботи на академічний плагіат аналізує експертна комісія спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 (не менше трьох осіб) з членів ради (фахівців за профілем дисертації)), після чого рада приймає відповідне рішення.

У випадку встановлення комісією спеціалізованої вченої ради факту текстових запозичень, відповідно до п.4.7. чинного Положення робота знімається з розгляду і повертається здобувачеві без права її повторного захисту. Якщо дисертаційна робота визнається самостійним дослідженням, в якому відсутні недозволені компіляції, це зазначається окремим пунктом у висновку комісії спеціалізованої вченої ради та, відповідно, у витягу з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту.

Рада приймає до розгляду дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії не раніше, ніж через один місяць, а дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук – не раніше, ніж через два місяця з дня розсилання виготовлювачами обов'язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації (п. 3.1 Положення) .

Попередній розгляд дисертацій у раді не повинен тривати понад два місяці для дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії і три місяці для докторської дисертації з дня подання документів (п. 3.5 Положення) .

3. Прийняття дисертації до офіційного захисту

 

Після розгляду дисертації комісією спецради, спеціалізована вчена рада Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті приймає дисертацію до захисту та призначає офіційних опонентів, затверджує додатковий список установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати, дозволяє друкувати автореферат і за потреби порушує клопотання перед МОН про додаткове введення в установленому порядку до складу ради науковців відповідного профілю (п. 3.6 Положення).

Після рекомендації спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту відповідно до Листа Міністерства від 20.05.2015 № 14/1-274-15 «Щодо друку повідомлень здобувачів наукових ступенів»вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 до 20 числа поточного місяця надсилає фахівцям МОН України з поштової скриньки спеціалізованої вченої ради відскановані оригінали повідомлень, текст повідомлень у форматі Word та квитанцію про сплату послуг (з відміткою банку), в якій обов'язково має бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові здобувача.

Повідомлення приймаються до 20 числа поточного місяця, журнал виходить 26 числа наступного місяця .

Захист дисертації на здобуття наукових ступенів доктора філософії або доктора економічних наук проводиться не раніше, ніж через місяць після опублікування такого повідомлення (п. 3.6 Положення) .

Розсилка автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня здійснюється не пізніше, ніж за місяць до захисту за переліком установ і організацій, до яких обов`язково надсилаються автореферати дисертацій (Лист МОН України від 17.04.2015 № 1/9-204), і за додатковим списком, затвердженим радою, який включає членів спеціалізованої вченої ради, в якій відбуватиметься захист, наукові установи, вищі навчальні заклади за профілем дисертації та відомих фахівців у даній галузі науки, зокрема офіційних опонентів.

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та Наказу № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» автореферат дисертацій не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати захисту, зазначеної в авторефераті розміщується в режимі читання на офіційному веб-сайті МНАУ (http://www.mnau.edu.ua).

За місяць до призначеної дати захисту один примірник дисертації, 2 примірники автореферату, 2 препринта, 5 примірників монографії (для здобувачів наукового ступеня доктора економічних наук) передаються до Бібліотеки МНАУ (54010, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 73, навчальний корпус №1) для ознайомлення з результатами дослідження. Бібліотека дає підтвердження (довідку відповідного зразка, яка додається до атестаційної справи здобувача) здобувачеві про надходження примірника дисертації та автореферату із зазначенням дати надходження.

Автореферат, препринт, монографія подаються до Бібліотеки МНАУ й в електронному вигляді.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради на веб-сайті МНАУ (http://www.mnau.edu.ua) розміщує повідомлення про захист дисертації із зазначенням дати, аудиторії захисту, прізвищ офіційних опонентів, керівника та текст автореферату у PDF – форматі.

4. Підготовка до офіційного захисту

Відгуки офіційних опонентів повинні надійти до ради не пізніше, ніж за десять днів до захисту дисертації.

Відгуки на автореферат та проект висновку спецради повинні бути наявними не пізніше, ніж за день до захисту.

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та Наказу № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, розміщується в режимі читання на офіційному веб-сайті МНАУ (http://www.mnau.edu.ua).

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та Наказу № 758 від 14.07.2015 Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» примірник дисертації в електронному вигляді не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат дисертації в електронному вигляді розміщується в режимі читання на офіційному веб-сайті МНАУ (http://www.mnau.edu.ua).

Здобувач має право зняти дисертацію з розгляду за письмовою заявою, поданою на засіданні ради до початку таємного голосування. У такому разі здобувачеві повертаються документи, які він подав до ради, за винятком заяви, одного примірника дисертації та автореферату .

5. Після захисту

 

Згідно пункту 26 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 та пункту 4.8 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р., учений секретар спеціалізованої вченої ради зобов'язаний у місячний строк після захисту перший примірник дисертації з двома примірниками облікової картки та атестаційну справу здобувача наукового ступеня надіслати до Міністерства освіти і науки України, а електронний примірник – до УкрІНТЕІ.

6. Розгляд дисертації у Міністерстві освіти і науки України

 

Строк розгляду МОН дисертації та атестаційної справи здобувача на здобуття наукових ступенів доктора філософії або доктора економічних наук не повинен перевищувати шести місяців, а наукового ступеня кандидата наук – чотирьох місяців (п. 30 Порядку) .

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ