Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Психологічна служба → Положення про ППЛ НПІТРО

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Положення про психолого-педагогічну лабораторію науково-просвітницьких інноваційних технологій розвитку особистості
Миколаївського національного аграрного університету

Розглянуто і схвалено вченою радою університету
від «25» березня 2014 року (протокол №7)


лінія

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення підготовлено на підставі Наказів Міністерства освіти і науки України «Положення про психологічну службу в системі освіти України» від 01.07.93 № 230 та «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» від 02.07.2009 № 616.

1.2. Психолого-педагогічна лабораторія науково-просвітницьких інноваційних технологій розвитку особистості Миколаївського національного аграрного університету (далі – ППЛ НПІТРО)   лабораторія кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету, яка здійснює свою діяльність щодо забезпечення соціального супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу серед педагогічних і науково-педагогічних працівників та студентів.

1.3. Основною метою діяльності ППЛ НПІТРО є психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, розвиток і формування професійно-орієнтованої особистості студента за умови збереження психологічного здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.

1.4. Основні завдання ППЛ НПІТРО полягають у:
- сприянні повноцінному розвитку особистості студентів, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів.

1.5.Діяльність ППЛ НПІТРО включає такі основні напрями:
- діагностика – психологічне вивчення студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку;
- корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, схильність до правопорушень;
- реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, педагогічних та науково-педагогічним працівникам, які знаходяться у кризовій ситуації, постраждали від соціальних, технічних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси тощо;
- профілактика – своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктам та інше;
- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання студентської молоді,створення психологічних умов для її розвитку, допомога адміністрації в оцінці професійної придатності педагогічних, науково-педагогічних працівників та управлінських кадрів (у разі потреби);
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в закладах і установах освіти;
- психологічна експертиза – участь в оцінці нових технологій навчання і виховання молоді, педагогічних інновацій, визначенні доцільності їх впровадження, сприяння розробці та використанню нових діагностичних методик;
- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчально-виховного процесу в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я;
- психологічна прогностика – створення моделей поведінки групи та особистості, прогнозування психічного розвитку тощо.

1.6. ППЛ НПІТРО функціонує на трьох рівнях:
- науковому – вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості студента з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань;
- прикладному – здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних програм, а також забезпечує власне підвищення кваліфікації;
- практичному – забезпечує безпосередню психолого-педагогічну роботу фахівця в умовах даного навчального закладу.

1.7. ППЛ НПІТРО підпорядковується завідувачу кафедри українознавства, ректору Миколаївського національного аграрного університету.

Перейти на початок сторінки

лінія

ІІ. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ППЛ НПІТРО

2.1. Працівник ППЛ НПІТРО:
- бере участь в організації освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку молоді, її повноцінного психічного здоров'я;
- проводить психолого-педагогічну діагностику готовності до навчання в умовах вищого навчального закладу;
- планує та розробляє розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних вікових особливостей студентської молоді;
- сприяє пошуку, добору, розвитку обдарованих студентів, свідомому вибору молоддю діяльності з урахуванням її ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей;
- готує молодь до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- здійснює первинну профілактику алкоголізму й наркоманії, інших шкідливих звичок серед студентів;
- проводить психологічну експертизу й первинну психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки;
- формує психологічну культуру студентів, науково-педагогічних, педагогічних працівників;
- консультує науково-педагогічних, педагогічних працівників з питань психології, практичного використання її в організації навчально-виховного процесу.

2.2. У своїй професійній діяльності працівник ППЛ НПІТРО повинен:
- керуватись етичним кодексом психолога;
- дотримувати педагогічної етики, поважати гідність особистості, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя;
- зберігати професійну таємницю, не поширювати відомості, отримані в процесі діагностичної або корекційної роботи, якщо її поширення може завдати шкоди;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру;
- пропагувати психологічні знання;
- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному контакті шляхом співробітництва з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Перейти на початок сторінки

лінія

ІІІ. ПРАВА ДІЯЛЬНОСТІ ППЛ НПІТРО

3.1. ППЛ НПІТРО має право:
- разом із керівництвом університету визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і стандартів;
- здійснення підготовки експрес-інформації, статей науково-педагогічного спрямування;
- брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах з питань теорії і практики психології та соціальної роботи.

Перейти на початок сторінки

лінія

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ППЛ НПІТРО

4.1. Фінансування діяльності ППЛ НПІТРО здійснюється згідно з чинним законодавством.

Перейти на початок сторінки

лінія

V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ППЛ НПІТРО

5.1. Припинення діяльності ППЛ НПІТРО здійснюється наказом ректора Миколаївського національного аграрного університету.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ