Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №288

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Психологічна служба → Концепція розвитку

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Концепція розвитку психолого-педагогічної лабораторії науково-просвітницьких інноваційних технологій розвитку особистості
Миколаївського національного аграрного університету

Психолого-педагогічна лабораторія науково-просвітницьких інноваційних технологій розвитку особистості Миколаївського національного аграрного університету (далі – ППЛ НПІТРО) діє на основі законодавчих актів, що регламентують та забезпечують діяльність Національної системи соціально-психологічної служби України, а саме:
- Загальна декларація прав людини (прийнята й проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 р.);
- Етичний кодекс психолога (прийнятий на І Установчому з'їзді Товариства психологів України 18 грудня 1990 р.);
- Конституція України (від 28 червня 1996 року);
- Закону України «Про освіту»;
- Положення про психологічну службу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127, 03.05.1999 р. № 127;
- Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-ХІІ;
- Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства про охорону здоров'я від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХІІ;
- Концепції державної системи психологічної служби. (дана Концепція не є законодавчим актом, проте становить змістову основу для її розробки);
- Про заходи Міністерства освіти України щодо посилення профілактики злочинності, наркоманії та захворювань на СНІД серед учнівської молоді. Наказ МО України від 14.01.1999 р. № 10;
- Наказ «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України» від 19.06.2008 р. № 554;
- Наказ «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації» 30 грудня 2009 р. № 1248;
- Наказ Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України № 616 від 02 липня 2009 року;
- Наказ Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року від 06.08.2013 р.№ 1106;
- Етичний кодекс практичного психолога тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НПЛ ППІТРО

Основною метою ППЛ НПІТРО є підвищення якості і забезпечення доступу послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження й укріплення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.

Здійснення науково-просвітницької діяльності у сферах педагогіки, психології та інших суспільних наук, розвиток інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості, підтримка членів виробничого колективу та студентської молоді ВНЗ, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісній самореалізації.

Основними завданнями ППЛ НПІТРО є:
1.Науково-просвітницька діяльність, що передбачає:
- проведення наукових досліджень та написання наукових робіт у галузі педагогіки, психології та інших суспільних наук;
- популяризація інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості (арт-педагогіка, арт-терапія, казкотерапія, музична терапія, лялькотерапія та інших технологій життєтворчості) шляхом проведення, методичних семінарів, «круглих столів», виставок науково-популярної та методичної літератури, висвітлення результатів науково-дослідної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентів у засобах масової інформації за запитом;
- сприяння впровадженню інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості у практику ВНЗ шляхом організації та проведення навчальних тренінгів, семінарів, майстер-класів та презентацій для адміністрації, педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентської молоді тощо;
- організація наукової та творчої співпраці із навчальними закладами, громадськими організаціями, центрами творчого розвитку особистості та іншими соціальними інститутами з метою координації зусиль науковців та практиків задля подальшого розвитку інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості в Україні;
- створення інформаційної бази з інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості (Інтернет-ресурси, бібліо-, аудіо- та відеофонди).

2. Видавнича діяльність:
- розробка та видання серії методичних матеріалів на допомогу педагогічним та науково-педагогічним працівникам, студентам із проблеми використання інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості;
- видання методичної, а також науково-популярної літератури для педагогічних, науково-педагогічних працівників з актуальних проблем виховання, навчання та питань психологічного та педагогічного супроводу студентів;
- видання художньої та науково-популярної літератури для студентської молоді.

3. Розробка та реалізація соціальних програм та проектів:
- проведення індивідуальних та сімейних консультацій із використанням інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості (арт-педагогіка, арт-терапія, казкотерапія, лялькотерапія, кольоротерапія, музична терапія та ін.), розробка індивідуальних програм розвитку тощо;
- проведення тренінгів особистісного росту та професійних тренінгів для студентів із використанням інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості;
- організація співпраці із органами виконавчої влади, Центрами соціальних служб, закладами охорони здоров'я та освіти, громадськими організаціями та благодійними фондами;
- виконання консультативних функцій у сфері управління ВНЗ щодо покращення психологічних умов праці, вирішення міжособистісних конфліктів, надання консультативних послуг з інших питань, які окреслені у нормативній документації ППЛ НПІТРО;
- забезпечення соціально-психологічного захисту і підтримки індивідуального розвитку учасникам освітнього процесу з урахуванням їх здібностей, особливостей життя та праці;
- здійснення контролю та самоконтролю за дотриманням професійної етики.

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівник ППЛ НПІТРО повинен забезпечити умови, які б сприяли розвиткові індивідуальності кожного учасника освітнього процесу в умовах Миколаївського національного аграрного університету, збереженню його здоров'я, формуванню у нього готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

ППЛ НПІТРО забезпечує надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Завдання на різних рівнях функціонування цієї системи мають бути диференційованими. Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності ППЛ НПІТРО, яка повинна сприяти вирішенню освітніх і виховних завдань, професійної гнучкості студентів, формуванню готовності до особистісного, професійного життя, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.

Питання забезпечення високої якості освіти безпосередньо пов'язане з такими категоріями як: розвиток, самореалізація, самоповага, здоров'я, адаптивність, самооцінка.

Зусилля працівника ППЛ НПІТРО мають бути спрямовані на:
- підвищення власної психологічної і професійної компетентності, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг;
- психологічне проектування (система психологічних, педагогічних, соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);
- психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням та віковим і психологічним можливостям студентів);
- забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій спрямованих на контроль якості послуг) тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше
-------------
VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ