Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Психологічна служба → Концепція розвитку

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Концепція розвитку психолого-педагогічної лабораторії науково-просвітницьких інноваційних технологій розвитку особистості
Миколаївського національного аграрного університету

Психолого-педагогічна лабораторія науково-просвітницьких інноваційних технологій розвитку особистості Миколаївського національного аграрного університету (далі – ППЛ НПІТРО) діє на основі законодавчих актів, що регламентують та забезпечують діяльність Національної системи соціально-психологічної служби України, а саме:
- Загальна декларація прав людини (прийнята й проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 р.);
- Етичний кодекс психолога (прийнятий на І Установчому з'їзді Товариства психологів України 18 грудня 1990 р.);
- Конституція України (від 28 червня 1996 року);
- Закону України «Про освіту»;
- Положення про психологічну службу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127, 03.05.1999 р. № 127;
- Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-ХІІ;
- Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства про охорону здоров'я від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХІІ;
- Концепції державної системи психологічної служби. (дана Концепція не є законодавчим актом, проте становить змістову основу для її розробки);
- Про заходи Міністерства освіти України щодо посилення профілактики злочинності, наркоманії та захворювань на СНІД серед учнівської молоді. Наказ МО України від 14.01.1999 р. № 10;
- Наказ «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України» від 19.06.2008 р. № 554;
- Наказ «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації» 30 грудня 2009 р. № 1248;
- Наказ Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України № 616 від 02 липня 2009 року;
- Наказ Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року від 06.08.2013 р.№ 1106;
- Етичний кодекс практичного психолога тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НПЛ ППІТРО

Основною метою ППЛ НПІТРО є підвищення якості і забезпечення доступу послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження й укріплення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.

Здійснення науково-просвітницької діяльності у сферах педагогіки, психології та інших суспільних наук, розвиток інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості, підтримка членів виробничого колективу та студентської молоді ВНЗ, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісній самореалізації.

Основними завданнями ППЛ НПІТРО є:
1.Науково-просвітницька діяльність, що передбачає:
- проведення наукових досліджень та написання наукових робіт у галузі педагогіки, психології та інших суспільних наук;
- популяризація інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості (арт-педагогіка, арт-терапія, казкотерапія, музична терапія, лялькотерапія та інших технологій життєтворчості) шляхом проведення, методичних семінарів, «круглих столів», виставок науково-популярної та методичної літератури, висвітлення результатів науково-дослідної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентів у засобах масової інформації за запитом;
- сприяння впровадженню інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості у практику ВНЗ шляхом організації та проведення навчальних тренінгів, семінарів, майстер-класів та презентацій для адміністрації, педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентської молоді тощо;
- організація наукової та творчої співпраці із навчальними закладами, громадськими організаціями, центрами творчого розвитку особистості та іншими соціальними інститутами з метою координації зусиль науковців та практиків задля подальшого розвитку інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості в Україні;
- створення інформаційної бази з інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості (Інтернет-ресурси, бібліо-, аудіо- та відеофонди).

2. Видавнича діяльність:
- розробка та видання серії методичних матеріалів на допомогу педагогічним та науково-педагогічним працівникам, студентам із проблеми використання інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості;
- видання методичної, а також науково-популярної літератури для педагогічних, науково-педагогічних працівників з актуальних проблем виховання, навчання та питань психологічного та педагогічного супроводу студентів;
- видання художньої та науково-популярної літератури для студентської молоді.

3. Розробка та реалізація соціальних програм та проектів:
- проведення індивідуальних та сімейних консультацій із використанням інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості (арт-педагогіка, арт-терапія, казкотерапія, лялькотерапія, кольоротерапія, музична терапія та ін.), розробка індивідуальних програм розвитку тощо;
- проведення тренінгів особистісного росту та професійних тренінгів для студентів із використанням інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості;
- організація співпраці із органами виконавчої влади, Центрами соціальних служб, закладами охорони здоров'я та освіти, громадськими організаціями та благодійними фондами;
- виконання консультативних функцій у сфері управління ВНЗ щодо покращення психологічних умов праці, вирішення міжособистісних конфліктів, надання консультативних послуг з інших питань, які окреслені у нормативній документації ППЛ НПІТРО;
- забезпечення соціально-психологічного захисту і підтримки індивідуального розвитку учасникам освітнього процесу з урахуванням їх здібностей, особливостей життя та праці;
- здійснення контролю та самоконтролю за дотриманням професійної етики.

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівник ППЛ НПІТРО повинен забезпечити умови, які б сприяли розвиткові індивідуальності кожного учасника освітнього процесу в умовах Миколаївського національного аграрного університету, збереженню його здоров'я, формуванню у нього готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

ППЛ НПІТРО забезпечує надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Завдання на різних рівнях функціонування цієї системи мають бути диференційованими. Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності ППЛ НПІТРО, яка повинна сприяти вирішенню освітніх і виховних завдань, професійної гнучкості студентів, формуванню готовності до особистісного, професійного життя, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.

Питання забезпечення високої якості освіти безпосередньо пов'язане з такими категоріями як: розвиток, самореалізація, самоповага, здоров'я, адаптивність, самооцінка.

Зусилля працівника ППЛ НПІТРО мають бути спрямовані на:
- підвищення власної психологічної і професійної компетентності, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг;
- психологічне проектування (система психологічних, педагогічних, соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);
- психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням та віковим і психологічним можливостям студентів);
- забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій спрямованих на контроль якості послуг) тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ