Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Психологічна служба → Заходи

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Шановне студентство та науково-педагогічні працівники!
Науково-просвітницька лабораторія психолого-педагогічних інноваційних технологій розвитку особистості
Пропонує у вересні-жовтні взяти участь у наступних заходах:

№ з/п

Тема тренінгу

Мета і завдання

Цільова аудиторія

1.

Тренінг самопізнання та самопрезентації.
(За запитом – цикл занять)

- визначення ресурсів особистості, індивідуальних поведінкових і характерологічних особливостей;
- дослідження здатності сприймати унікальність іншої людини, бачити її такою, якою вона є, намагаючись не використовувати "ярлики" та інші бар'єри сприйняття;
- навчання самопрезентації.

Студенти

2.

"Сприйняття іншої людини"

- допомога в усвідомленні учасниками унікальності людської особистості, особливості нашого сприйняття іншої людини та основних чинників, що впливають на цей процес;
- визначення особливостей процесу перцепції та основних помилок сприйняття.

Студенти

3.

"Особливості ефективного спілкування".
(За запитом – цикл занять)

- розвиток вміння самопрезентації у процесі знайомства із незнайомими людьми;
- підвищення рівня уважного слухання і розуміння іншого при взаємодії;
- визначення основних особливостей спілкування.
- формування навичок, необхідних для успішної взаємодії між людьми тощо.

Студенти

4.

"Бар'єри спілкування"
(За запитом – цикл занять)

- розвиток навичок активного слухання;
- показ механізмів створення неефективної комунікації;
- виявлення чинників, що впливають на спотворення інформації, тренування навичок активного слухання, партнерської взаємодії.

Студенти

5.

"Комунікативні бар'єри. Конфлікти."
(За запитом – цикл занять)

- дослідження себе як особистості;
- вирішення внутрішніх конфліктів, що мають безпосередній вплив на взаємини із оточуючими.
- ознайомлення із основними причинами виникнення конфліктів;
- усвідомлення позитивних сторін конфлікту;
- знайомство із позитивними методами вирішення конфлікту;
- оволодіння методами і прийомами вирішення конфліктів.

Студенти, професорсько-викладацький склад

6.

"Спілкуємось продуктивно"
(За запитом – цикл занять)

- ознайомлення учасників із ефективними методами вирішення негативних ситуацій, що можуть виникати при взаємодії з іншими людьми;
- допомога учасникам усвідомлення того, що вони є важливою частиною соціуму, який без них втрачає цілісність;
- визначення впливу різних ситуацій на виникнення негативних емоцій;
- набуття вміння керувати власним емоційним станом;
- дослідження різних видів психологічних меж – тілесних, ціннісних, довіри, відкритості між окремими індивідами або групами індивідів;
- закріплення навичок ефективної поведінки, усвідомлення того, що те, наскільки вдало будуються взаємини, у значній мірі залежить від нас самих. Допомога в прийнятті на себе відповідальність за власне спілкування, набуття необхідних для цього навичок.

Студенти, професорсько-викладаький склад

7.

Тренінг на формування команди
(За запитом – цикл занять)

- розвиток комунікативної компетентності;
- набуття навичок, які допоможуть координувати дії в умовах командної роботи;
- підвищення ефективності роботи групи;
- формування якостей, які необхідні для взаємодії в умовах праці, навчання, вирішенння завдань виробництва тощо.

Студенти, професорсько-викладацький склад


Загальні напрями роботи Лабораторії:
1. Участь у батьківських зборах. Виступ на тему: "Особливості адаптаційних процесів; як допомогти дитині при зміні форми навчання" (за запитом).
2. Участь у кураторських годинах в академічних групах перших курсів (за запитом).
3. Надання консультаційної психологічної допомоги для студентів, науково-педагогічних працівників (за запитом).
4. Вивчення психологічних особливостей студентів І курсу.
5. Робота із представниками студентського самоврядування (1 раз на місяць).
6. Профілактика дезадаптаційних процесів у студентів І курсу: проведення тренінгу "Спілкуємось і діємо".

Ви також маєте змогу обрати будь-яку із зазначених тем:

№ з/п

Тема тренінгу

Мета і завдання

Цільова аудиторія

1.

Тренінг "Регуляція емоційного стану"
(За запитом – цикл занять)

- Навчальна – надання уявлення про основні поняття і функції саморегуляції, про коло вирішуваних даними засобами проблем.
- Практична - розвиток здібностей регуляції емоційного стану, освоєння способів саморегуляції. - Активізація процесу самопізнання; - Навчання різним технікам експрес-регуляції емоційного стану; Підвищення самооцінки та позитивного ставлення до себе і своїх можливостей; - Формування навичок довільного контролю. Основною сферою впливу на тренінгу виступає поведінкова.

Студенти; професорсько-викладацький склад; адміністрація

2.

"Толерантність – це свобода у різноманітності"

- дослідження рівня розвитку толерантності учасників, вміння сприйняття людини такою, якою вона є, не намагатися при взаємодії із оточуючими виховувати, виправляти її;
- показати значущість толерантної поведінки у взаємодії із оточуючими, навчити учасників конкретних прийомів, що допоможуть розвинути у собі якості толерантної людини;
- профілактика виникнення конфлікті на основі різних релігійних, національних та ін. поглядів й уподобань;

Студенти

3.

Тренінг впевненості
(За запитом – цикл занять)

- визначення особистісних рис характеру, підкреслення ресурсних рис;
- допомога в окресленні тих ситуацій, які викликають страх, тривогу, невпевненість тощо;
- розвиток навичок регуляції власних емоційних станів;
- допомога у формуванні поведінки,спрямованої на досягнення успіху, а не уникнення невдач;

Студенти

4.

"Кольори моїх емоцій".
(За запитом – цикл занять)

- визначення домінуючих емоційних станів та надання характеристики настрою;
- профілактика емоційного вигоряння навичок саморегуляції;
- визначення ситуацій та людей, які викликають негативні емоційні стани;
- робота із пасивно-негативним емоціями;
- усвідомлення власної відповідальності за виникнення будь-яких емоцій.

Професорсько-викладацький склад, студенти

5.

"Несколько торопливых слов любви…" (для дівчат)
"Лицарство – це в минулому?" (для хлопців).
(За запитом – цикл занять)

- ознайомлення із проблемою гендерних стереотипів;
- визначення правил, які сприяють побудові гармонійних взаємин між статями;
- формування соціально-позитивного образу чоловіка та жінки;
- визначення стану готовності до побудови взаємин;
- визначення етичних правил поведінки у взаєминах.

Студенти

6.

Тренінг: "Цілі чи мрії"

- формування вмінь правильно ставити цілі та досягати їх;
- допомога у процесі правильного формування мети;
- розвиток гуманістично та творчо зорієнтованої ціннісно-смислової сфери (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації).
- усвідомлення різниці між метою та мрією;
- визначення здатності особистості до адекватної поведінки у процесі досягнення поставленої мети тощо.

Студенти

7.

Тренінг: "Ефективне управління часом (тайм-менеджмент)"

- допомога у самоорганізації та свідомому управлінні часом;
- ознайомлення із методиками створення і підтримки робочої атмосфери;
- оволодіння навиками делегування повноважень;
- ознайомлення із методикою втілення мрії у життя через перетворення у мету;
- ознайомлення із власною поведінкою досягнення поставленої мети.

Студенти, професорсько-викладацький склад

8.

Тренінг: "Знаємо та реалізуємо свої права"

профілактика злочинної поведінки

Студенти

9.

Бесіда з елементами тренінгу: "Як поводити себе на екзамені"

профілактика негативних емоційних станів

Студенти

10.

Моє майбутнє – моя професія

профорієнтаційна робота

Студенти

11.

Співбесіда при прийомі на роботу: як поводити себе на співбесіді.

профорієнтаційна робота

Студенти

12.

Тренінг особистісного росту: "Самопізнання та саморозвиток"
(За запитом – цикл занять).

- розвиток психологічної освіченості студентів (засвоєння наукових психологічних знань, необхідних для здійснення творчого самоаналізу та адекватної поведінки).
- розвиток гуманістично та творчо зорієнтованої ціннісно-смислової сфери (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації).
- сприяння узгодженості ієрархії інструментальних та термінальних цінностей студентів, в основі яких лежить визначення пріоритетних цілей життя та засобів (бажаних якостей особистості), за допомогою яких їх можна досягнути.
- підвищення рівня рефлексії й самосвідомості, виявлення в процесі практичних занять психологічних та індивідуально-особистісних якостей розкриття можливостей та засобів самовиховання.
- набуття навичок рефлексії;
- допомога у формування свідомих мотивів успіху, творчої самореалізації.

Студенти

13.

Тренінг: "Ефективне керівництво"
(цикл тренінгів: менеджмент та навички керівництва; time management, team building; мотивація та ціле покладання тощо)

- визначення ефективних стратегій керівництва, сучасна практика управління;
- вивчення особливостей управління ресурсами, процесами, результативністю (Performance Management), самим собою;
- визначення управлінського циклу;
- контроль за виконанням; основи контролю;
- набуття навичок формування команди із співробітників (team building);
- визначення відмінностей між робочою групою, колективом і командою;
- вивчення основних закономірностей роботи із "людським фактором"
- набуття навичок делегування повноважень;
- мотивація; ціле покладання, ознаки мотивуючої мети, вплив цінностей на поточні цілі.

Професорсько-викладацький склад


Напрями психодіагностики:
1. Визначення особливостей характеру.
2. Визначення місця у групі та стану розвитку групи.
3. Визначення мотивації, лідерських та комунікативних здібностей.
4. Визначення особливостей мислення та емоційного інтелекту.
5. Визначення емоційного стану тощо.

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ