Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Нові видання МНАУ

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Інформація щодо придбання

З питань придбання звертатися

- за адресою:
54020, м.Миколаїв, вул. Карпенка, 73, бібліотека Миколаївського національного аграрного університету.

- або за телефонами:
+38 0 (512) 34-11-40 – Пустова Ольга Григорівна, директор бібліотеки МНАУ;
+38 0 (67) 281-99-03 – Баришевська Інна Володимирівна.

лінія

Навчальні посібники

Бухгалтерський облік: практикум : навч. посіб. / [Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва та ін. ; за заг. ред. к.е.н., доц. М. В. Дубініної. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 320 с.Бухгалтерський облік: практикум : навч. посіб. / [Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва та ін. ; за заг. ред. к.е.н., доц. М. В. Дубініної. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 320 с.

    Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, представлений у структурно-логічних схемах, які розкривають основоположні принципи і сутність бухгалтерського обліку, базові поняття і терміни, та ситуаційні завдання для проведення практичних занять і тести для контролю знань, а також завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Підготовлений відповідно до вимог "Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.02.2010 р.

    Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-557 від 18.01.2012 р.)

 

Контролінг : навч. посіб. / А. М. Ужва, А. Г. Костирко, І. О. Шаповалова, М. М. Бабич. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — 294 с.Контролінг : навч. посіб. / А. М. Ужва, А. Г. Костирко, І. О. Шаповалова, М. М. Бабич. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — 294 с.

    У навчальному посібнику викладено теоретичні та методологічні основи з дисципліни "Контролінг" відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

    Передбачено практичні завдання, тести, питання для самоконтролю, а також завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Виконання представлених завдань формує у майбутніх фахівців здатність приймати ефективні управлінські рішення.

    Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій різних форм власності, менеджерів, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

    Рекомендовано студентам та викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також аспірантам, слухачам школи бізнесу, практичним працівникам.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-12109 від 27.12.10 р.)

 

Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. — Миколаїв, 2011. — 284 с.Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. — Миколаїв, 2011. — 284 с.

Авторський колектив: О.В. Калюжна, к.е.н., доцент; В.Ф. Клочан, к.е.н., доцент; Т.Я. Іваненко, к.е.н., доцент; В.С. Кушнірук, к.е.н., доцент.

    Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни "Інфраструктура товарного ринку". У посібнику розглянуто суть, призначення і склад інфраструктури товарного ринку, дано характеристику складовим інфраструктурного комплексу товарного ринку. Особлива увага приділена специфічним особливостям роботи оптових посередників у сучасних умовах господарювання.

    Рекомендовано студентам та викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також аспірантам, слухачам школи бізнесу, практичним працівникам.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-10777 від 24.11.10 р.)

 

Кравченко Т.П., Шарата Н.Г. Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК. — Миколаїв, 2011. — 262 с.Кравченко Т.П., Шарата Н.Г. Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК. — Миколаїв, 2011. — 262 с.

    Посібник у свідомості майбутнього фахівця-економіста покликаний сформулювати поняття економічної термінології та складність її поняттєвої системи; обґрунтувати окремішність терміносистеми економіки АПК та інтегрований характер її логіко-поняттєвого апарату; визначити джерела поповнення цієї галузевої економічної термінології, зокрема з'ясувати межі термінологізації загальновживаної питомої та запозиченої лексики української літературної мови, пояснити використання загальноекономічної термінології, а також способи творення власної галузевої термінології. Такий підхід сприятиме інтеграції економічних і філологічних знань студентів, формуванню їхнього наукового мислення та збагаченню термінологічного словникового запасу.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-12105 від 27.12.2010 р.)

 

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / за заг. ред. к.е.н., доц. Н. М. Сіренко. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / за заг. ред. к.е.н., доц. Н. М. Сіренко. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.

Авторський колектив: Н.М. Сіренко, к.е.н., доцент; М.В. Дубініна, к.е.н., доцент; І.В. Баришевська, асистент; С.В. Сирцева, асистент; О.І. Мельник, асистент.

    Висвітлено основні положення теорії та практики ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази. Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент".

    Для студентів економічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Може бути використаний викладачами вищих навчальних закладів, аспірантами, фахівцями з бухгалтерського обліку, а також усіма, хто прагне вдосконалити свої знання з бухгалтерського обліку.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-9806 від 22.10.2010 р.)

 

лінія

Монографія

Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : [монографія]. - Миколаїв, 2010. - 416 с.Сіренко Н.М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : [монографія]. — Миколаїв, 2010. — 416 с.

    В монографії комплексно розглядається система управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України, починаючи від визначення взаємозв'язків між завданнями економічного розвитку й інноваціями, закономірностей та особливостей інноваційного розвитку в аграрному секторі і закінчуючи формуванням концептуальних засад стратегії інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України та підсистем її забезпечення. Дослідження грунтується на системно-комплексному та синергетичному підходах, які розглядають інноваційний розвиток аграрного сектора економіки як систему взаємопов'язаних і взаємоузгоджених елементів соціально-економічного, організаційного, екологічного, біологічного, динамічного характеру, спрямованих на підвищення рівня гуманізації суспільства.

    Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників підприємств, установ і організацій аграрного сектора та всіх, хто цікавиться проблемами інноваційного розвитку соціально-економічних систем.

 

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ