Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Опитування

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Інновації в освіті

Шановні науково-педагогічні працівники! Інтеграція української вищої школи у європейський та світовий освітній простір можлива лише за умови реформування та модернізації підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах країни. Це актуалізує проблему освітніх інновацій як дієвого чинника інтенсифікації та підвищення якості освітніх послуг, зростання творчого потенціалу учасників навчального процесу.

Пропонуємо Вам пройти опитування, яке допоможе визначити можливі напрями вдосконалення навчальної роботи в університеті та здійснити обмін досвідом між колегами! Дякуємо за співпрацю!

АНКЕТА
"ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ"

 

1. Яке Ваше ставлення до інновацій в навчальному процесі?

Позитивне, сучасна молодь потребує нових методів і форм навчання.
Байдуже, студентам все одно, як викладаються дисципліни.
Негативно, це займає багато часу на підготовку, а студенти цього не цінують.

2. Які інноваційні методи професійного навчання Ви використовуєте для стимулювання інтелектуальних здібностей і творчого потенціалу студентів?

Аудіовізуальний.
Проблемний (проблемно-пошуковий).
Ситуативний (кейс-метод).
Брейнстормінг (мозковий штурм).
Робота в малих групах.
Ділова (рольова) гра.
Діалог Сократа (Сократів діалог).
Займи позицію.
PRES-формула (від англ. Position-Reason-Explanation or Example-Summary).
Навчальний полігон.
Дерево рішень.
Дебати.
Дискусія із запрошенням фахівців.
Моделювання.
Метод проектів.
Метод інтерв'ю (інтерв'ювання) та консультування.
Навчаючи вчуся.
Аналіз помилок (колізій, казусів).
Коментування та оцінка (або самооцінка) дій учасників.
Майстер-класи.
Індивідуальні та групові тренінги.

3. Назвіть найбільш ефективні методи професійного навчання з Вашої практики (відповідно до пунктів, зазначених в питанні 2):

4. Які технології Ви використовуєте в навчальному процесі?

Аудіовізуальні курси.
Електронні підручники.
Комп'ютерні тестові завдання.
Тренінги.
Практичні посібники для індивідуального та дистанційного навчання.

5. Які технології з Вашого досвіду є найбільш ефективними (відповідно до пунктів, зазначених в питанні 4)?

6. Назвіть найбільш ефективні, на Вашу думку, педагогічні прийоми професійного навчання:

Комунікативна атака.
Доведення та переконання.
Сугестія (навіювання).
Метод долання перешкод.
Метод делегування.
Метод закріплення позитивного враження.

7. Які технічні засоби Ви використовуєте в навчальному процесі?

Відео- та аудіо-записи.
Інтерактивні дошки.
Конкретні предмети.

8. Чи проводите Ви заняття в умовах виробництва?

Так.
Ні.

9. Чи є більш ефективними заняття, проведені в умовах виробництва, у порівнянні з аудиторними (з Вашої практики)?

Краще засвоюється матеріал.
Більший рівень зацікавленості студентів.
Ні.

10. Чи використовуєте Ви в навчальній роботі досвід, отриманий на стажуванні за кордоном та/або на провідних підприємствах України? Поясніть чому?

Так.
Ні.
Іноді.

11. Як студенти сприймають інновації в навчальному процесі?

Позитивно.
Із зацікавленням.
Байдуже.
Негативно.

12. Які інноваційні методи контролю знань студентів Ви використовуєте і рекомендуєте іншим науково-педагогічним працівникам?

Ділові ігри.
Тести.
Комп'ютерні програми.
Круглі столи.
Майстер-класи.

13. На Вашу думку, що перешкоджає впровадженню інновацій в навчальний процес?

Недостатньо часу для ознайомлення з новими методами і формами викладання.
Відсутня фінансова мотивація грн на місяць.
Байдужість студентів до дисципліни.
Недостатньо відповідної навчально-методичної літератури.

14. Які умови, на Вашу думку, необхідні для впровадження інновацій в навчальний процес?

Залежить від творчої особистості науково-педагогічного працівника.
Відповідає умовам, які надає навчальний заклад (вкажіть)
Нефінансова мотивація керівництвом.
Зацікавленість студентів.
Фінансова винагорода грн на місяць.

15. Які, на Вашу думку, шляхи відновлення змісту освіти?

Використовувати кращі традиції і надбання освіти.
Прийняти стратегію розвитку вищої освіти на державному рівні.
Налагодити співпрацю з міжнародними вищими навчальними закладами.
Освоєння кожним науково-педагогічним працівником нових методик, орієнтованих на підвищення ефективності їх використання.
Оновлення навчальних планів і програм.
Збільшення фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів.

16. Вкажіть Ваш педагогічний стаж, науковий ступінь та вчене звання:

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ