Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №288

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Працевлаштування студентів → Резюме

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Резюме

Резюме є головним документом людини, зайнятої пошуками роботи. У резюме коротко викладені його особисті дані, цілі, досягнення, навики і історія кар'єрного зростання.

Основна мета резюме – самореклама кандидата, залучення до себе уваги працедавця, створення позитивного враження і, звичайно ж, у результаті – запрошення на співбесіду з працедавцем.

Пропонуємо Вам приклад складання резюме.

Умриш ТетянаПрізвище Умриш
Імя Тетяна
По-батькові Олегівна
Контакти 0968387430,0631076740

Дата та місце народження
21 грудня 1991 року,
Миколаївська область, Веселинівський р-н, с.Ставки, вул. Центральна 5

Освіта
Навчальний заклад: Миколаївський національний аграрний університет
Період навчання: початок 2009-2014 рр.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Напрям / спеціальність: «Облік і аудит»

Додаткові професійні навички: оператор комп'ютерного набору

Мета професійної діяльності:
- використання на практиці отриманих знань у ВНЗ;
- розширення професійного кругозору;
- кар'єрний ріст та самоосвіта.

Готовність до переїзду в іншій регіон / мобільність
погоджуся на переїзд

Навчання:
Назва дипломної роботи: «Аналітична оцінка і облік витрат на виробництво продукції рослинництва у товаристві з обмеженою відповідальністю « Варяг» Веселинівського району»
Керівник: Вишневська Ольга Миколаївна доктор економічних наук, професор, телефон 0679927346

Наукова діяльність під час навчання:
Дослідження проблем формування витрат, аналітичний та синтетичний облік надходження витрат, оптимізація витрат сільськогосподарського підприємства

Наукові статті, конференції, семінари
Умриш Т.О. «Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва у сільському господарстві» Науковий керівник Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор;
«Аудит витрат виробництва сільськогосподарської продукції» Науковий керівник Чебан Юлія Юріївна – асистент каф. бухгалтерського обліку;
«Аналітична оцінка витрат основного виду діяльності» Науковий керівник Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук ,професор;
«Сутність і складові класифікації витрат діяльності» Науковий керівник Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук ,професор

Практичний досвід роботи / стажування / практика:
Виробнича практика Управління пенсійного фонду України Корабельного району м.Миколаїв з 02.09.13 року – по 13.09.13 року

Виробнича практика з «Обліку і оподаткування» – ТОВ «Варяг» з 13.01.14 року – по 24.01.14 року, Миколаївська область, Веселинівський район с.Староолексіївка

Переддипломна практика ТОВ «Варяг» з 27.02.14 року – 07.02.14року, Миколаївська область, Веселинівський район с.Староолексіївка
Обов'язки, функції:
- складання первинних бухгалтерських документів;
- аналіз діяльності підприємства і його підрозділів;
- аналіз досліджень фінансових можливостей підприємства з урахуванням змін законодавства, внутрішнього і зовнішнього середовища;
- підготовка стратегічних планів підприємства;
- підготовка синтетичного та аналітичного обліку : касових операцій; розрахункових операцій з постачальниками і покупцями, підзвітними особами, з бюджетом, з органами соціального страхування та іншими дебіторами і кредиторами; документів і звітів по руху запасів; документів по руху основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріальних і нематеріальних активів, інвестицій; документів по оформлення нарахувань і виплат заробітної плати, утримань та відрахувань; документів з обліку продукції, робіт і послуг; документів з обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Досягнення:
- розробка і впровадження внутрішнього контролю витрат у ТОВ «Варяг» Веселинівського району
- розробка і впровадження бізнес-плану «Інноваційний проект по оптимізації виробництва соняшнику і по переробці його продукції»

Роботодавець / організатор: Керівник ТОВ «Варяг» М.М. Андрушкевич, Головний бухгалтер О.М. Репич

Володіння мовами
Рідна мова – українська. Вільне володіння – російська. Базові навики – англійська.

Додаткова інформація
Комп'ютерні навички, відмінні навички роботи з програмами: 1С: бухгалтерія v7, v8, MEDoc, Казна, Клієнт банк, Adobe Photoshop, ОС MS Windows XP / 7, Excel, Word, Outlook, Project Expert.

Особисті якості та навички: сумлінність, відповідальність, комунікабельність, гнучкість, адаптивність до внутрішніх і зовнішніх змін, конструктивність і виваженість у пошуку рішень, здатність працювати як в команді, так і самостійно.

Хобі: читання, займаюся декількома видами спорту (легка атлетика, баскетбол, волейбол),займаюся аналітичним вивченням проблем сучасної молоді

Сімейний стан: не заміжня

Чому я повинна перемогти: я родом з невеликого села на Півдні України. Мої батьки – звичайні сільські працівники, які все своє життя працювали на рідних нивах. У родині я перша, хто отримав не просто вищу освіту, а вкрай необхідну для сільського господарства професію – бухгалтер.

Для моєї сім'ї я не просто гордість і надія. Я – зразок, того, що може досягти пересічна сільська дівчина при наполегливості і старанності. Не буду кривдити душею, не все так просто складалося під час навчання. Бували випадки, коли просто опускалися руки. Але саме тоді я зверталася до вже таких рідних викладачів МНАУ. Це вони зробили все, щоб вчорашнє дівчисько стало на ноги у професійному сенсі і змогло подолати всі перешкоди і труднощі.

Я хочу перемогти, щоб відчути першу професійну радість на довгому трудовому шляху, я хочу порадувати своїми успіхами рідний навчальний заклад і потішити батьків. Я хочу перемогти, тому що я варта перемоги.

 

Умриш ТетянаSurname Umrysh
Name Tatiana
Middle name Olegivna
Mobile phones +380968387430, +380631076740

Date of birth: 21 of December, 1991

Place of birth: Mykolayiv region, Veselinovsky district, Betting village, Lenin Street, 5

Education
Institution: Mykolayiv National Agrarian University
Period of study: 2009-2014
Educational qualification: Specialist Direction / specialty "Accounting and Auditing"
Additional skills: computer operator

The purpose of professional activity:
- Use the acquired knowledge in universities into practice;
- Expanding professional horizons;
- Career and self.

Willing to relocate to another area / Mobility:
agree to move

Training:
Name of the diploma work: "Analytical evaluation and cost accounting for crop production in a limited liability of company "Varyag" of Veselinovsky District».
Supervisor: Vishnevskaya Olga Mykolaivna, Doctor of Economics, Professor, mobile phone +380679927346

Research activities during the study:
Studies of formation expenses, synthetical and analytical accounting receipt costs, cost optimization of the agricultural enterprise.

Scientific articles, conferences, seminars:
Umrysh T.O. "Features of cost accounting and calculation of the cost of crop production in agriculture". Supervisor Olga Vishnevskaya – Doctor of Economics, Professor;

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ