ВСТУП ДО МНАУ

Приймальна комісія

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

здобувачів

БІБЛІОТЕКА

Репозитарій МНАУ

ВІРТУАЛЬНИЙ 3D-ТУР

УНІВЕРСИТЕТОМ

Шановні випускники із сільської місцевості Миколаївської області!

Повідомляємо Вам, що відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації № 221-р від 01 липня 2022 року Миколаївському національному аграрному університету виділено регіональне замовлення на підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою здобуття освіти на 2022 рік за рахунок обласного бюджету на такі спеціальності: «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Агроінженерія».

Таким чином, Миколаївський національний аграрний університет залишається єдиним університетом в Україні, для якого у 2022 виділено 85 місць на 2022-2023 навчальний рік.

Для Вас це додаткова можливість навчатися за кошти місцевого бюджету.

Зазначаємо, що під час  вступу на навчання за регіональним замовленням вступники укладають двосторонній договір між Миколаївським національним аграрним університетом та вступником. Для отримання направлення на навчання за регіональним замовленням випускникам сільських шкіл рекомендуємо звертатися до директора школи або керівника сільськогосподарського підприємства, або фермерського господарства для отримання рекомендаційного листа на навчання за регіональним замовленням. Отримавши рекомендаційний лист необхідно звернутися до районної військової адміністрації або голови територіальної громади або голови сільської (селищної) ради, або керівника відділу освіти, молоді та спорту для одержання направлення для здобуття вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті за рахунок коштів обласного бюджету (регіонального замовлення).

Особливо наголошуємо, що особи, які вступатимуть за регіональним замовленням, будуть зараховуватися за окремим конкурсом відповідно до виділеної квоти та здобувати вищу освіту за кошти обласного бюджету і забезпечуватися стипендіальною підтримкою.

Також повідомляємо, що в Миколаївському НАУ уже працює КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ допомоги майбутнім вступникам, працівники якого надають роз’яснення щодо вступу на навчання за регіональним замовленням.

Дізнатися більше про вступ до Миколаївського НАУ у 2022 році можна за телефонами:

+38(0512) 70-93-36

+38(068) 155-38-21

+38(099) 773-18-39

або звернувшись за електронною поштою:  pk@mnau.edu.ua

Шановні державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування!!!

Миколаївський національний аграрний університет проводить прийом на навчання за заочною формою здобуття освіти, освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби, відповідно до Відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом на 30.03.2021 р. (https://cutt.ly/SJ0uCkL). Термін навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»: 1 рік та 4 міс.

Зарахування на навчання проводиться за результатом фахового вступного випробування з основ держави і права, основ економіки, що проводиться Миколаївським національним аграрним університетом дистанційно.

Для державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які  здобули ступінь вищої освіти магістра/спеціаліста, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії – навчання безкоштовно (за рахунок державного замовлення Національного агентства з питань державної служби).

Для вступу на навчання особа, подає на електронну адресу приймальної комісії Миколаївського національного аграрного університету(pk@mnau.edu.ua, в темі листа обов’язково вказати «НАДС»):

  • особисту заяву про вступ за державним замовленням до Університету на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
  • електронну копію (скан-копію)документа, (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • електронну копію (скан-копію) військово-облікового документа (для військовозобов’язаних);
  • одну кольорову фотокартку розміром 3 × 4 сантиметри;
  • відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);
  • електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які  платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) мають бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

Консультації щодо вступу до магістратури – за телефонами +38(067)738-97-59, +38(050)174-85-06.

Терміни вступної кампанії:

Онлайн-реєстрація – з 01 липня по 31 липня 2022 року;

Подача документів – з 01 серпня по 18 серпня 2022 року;

Фахове вступне випробування з основ держави і права, основ економіки, що проводиться Миколаївським національним аграрним університетом дистанційно – 19 серпня 2022 року.

Онлайн-реєстрація за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1pTtYPxOTwcWteNhln_YUWu3t8DNpSY5m90XNsiBM5T8/edit

Шановні студенти Миколаївського національного аграрного університету!

Для забезпечення функціонування Університету на період введення воєнного стану в Україні та надання Вам можливості отримання знань у цей складний період, ректорат Університету 09 березня 2022 року прийняв рішення щодо запровадження дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти денної форми навчання Університету та його коледжів.
Позиція ректорату є такою, — що це стосується студентів, які мають можливість навчатися дистанційно. Для тих студентів, які цієї можливості не мають, або це створює для них загрози, ніякі адміністративні заходи надалі до них не будуть застосовуватися. Навпаки, по закінченню воєнного стану в Україні та нашій Перемозі, для цієї категорії студентів будуть організовані додаткові заняття та консультації, що забезпечить успішне закінчення ними 2021-2022 навчального року та своєчасне отримання випускниками своїх дипломів.

Ректорат

Рекомендації щодо проведення бесід із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації

Наказ «Про організацію освітнього процесу у МНАУ на період введення воєнного стану в Україні»

Відповідальним за ведення табелів обліку робочого часу співробітниками структурних підрозділів Університету

Найближчі події

серпень, 2022

Актуальна інформація

395
Науково-педагогічний персонал
8182
Здобувачів
вищої освіти
26
Спеціальностей
8
Факультетів
27
Кафедр
5
Інститутів

Корисні посилання

Членство університету в асоціаціях